Chcesz zostać żołnierzem, albo funkcjonariuszem KAS? Mundurówki rekrutują

2021.12.04 08:29
Osoby zainteresowane służbą wojskową, bądź pracą w KAS mogą zgłosić swoją kandydaturę. Do obsadzenia jest wiele wolnych stanowisk.
Chcesz zostać żołnierzem, albo funkcjonariuszem KAS? Mundurówki rekrutują
Fot: Podlaska KAS

Dołącz do Wojska Polskiego

"Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego? Wojskowe Centrum Rekrutacji odbędzie się w dniach 6-7 grudnia. Każdy chętny ma możliwość wyboru różnych ochotniczych form służby wojskowej" - informuje Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku.

Służba przygotowawcza jest najkrótszą drogą do służby zawodowej. Trwa 28 dni w wybranej jednostce wojskowej na terenie kraju. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które nie pełniły wcześniej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej.

Terytorialna służba wojskowa – przeznaczona dla osób, które nie chcą rezygnować z dotychczasowej aktywności i zatrudnienia. Pełniąc ten rodzaj służby można pogodzić służbę Ojczyźnie z życiem prywatnym i zawodowym.

Osoby, które chcą zostać żołnierzami muszą być pełnoletni, mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym za przestępstwo umyślne oraz mieć dobry stan zdrowia.

Aby zostać żołnierzem, pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Rekrutacyjnym www.zostanzolnierzem.pl, gdzie należy wypełnić swoje dane. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień skontaktuje się i umówi do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Kontakt możliwy również pod numerem telefonu 261 398 251.

Służba w Łomży

W 18 pułku logistycznym w Łomży odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych. Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 14 grudnia od godz. 7.15.

Kandydaci zainteresowani zawodową służbą wojskową powinni w terminie 6-9 grudnia przesłać zgłoszenie. Można to zrobić drogą elektroniczną na adres: 18plogrekrutacja@ron.mil.pl lub osobiście dostarczyć do biura przepustek zaklejoną kopertę z opisem: "Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, stopień, imię i nazwisko" - w załączonych dokumentach musi być CV kandydata (koniecznie z numerem telefonu do kontaktu, informacją o złożeniu przysięgi wojskowej oraz ukończeniu służby przygotowawczej z podaniem specjalności wojskowej, posiadanymi kategoriami prawa jazdy i oznaczeniem terminu ważności).

10 grudnia komisja kwalifikacyjna dokona wstępnej weryfikacji złożonych kandydatur w oparciu o złożone dokumenty, mając na uwadze wymagania niezbędne na wakujących stanowiskach służbowych. Z kolei 13 grudnia wyłącznie kandydaci z pozytywną wstępną oceną kwalifikowania zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie stawiennictwa w dniu kwalifikacji.

Miejsce stawiennictwa kandydatów to 18 pułk logistyczny przy al. Legionów 133 w Łomży. Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260.

Kariera w KAS

Krajowa Administracja Skarbowa poszukuje kandydatów na: stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku, Oddział Celny w Augustowie, Oddział Celny w Suwałkach) oraz do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy).

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą: weryfikacja formalna złożonych dokumentów, test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. Ponadto funkcjonariuszem nie mogą zostać osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1521 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39