Choroba na urlopie? Trzeba pamiętać o kilku kwestiach podczas wystawienia zwolnienia

2022.07.26 12:21
Osoby, które na urlopie zachorowały i chcą skorzystać z chorobowego, muszą pamiętać, aby lekarz wystawił im zwolnienie na adres, gdzie będą wówczas przebywać.
Choroba na urlopie? Trzeba pamiętać o kilku kwestiach podczas wystawienia zwolnienia
Fot: pixabay.com

Niestety nawet na urlopach zdarzają się choroby. Niektórzy chcą wówczas skorzystać z chorobowego. Należy mieć jednak na uwadze, że od 1 stycznia 2019 r. ubezpieczony ma obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Musi informować także o zmianie adresu, gdzie będzie przebywać w trakcie rekonwalescencji.

- W tej drugiej sytuacji chory musi w ciągu trzech dni poinformować o takiej zmianie zarówno pracodawcę, jak i ZUS. Unikniemy w ten sposób wielu kłopotów na przykład podczas kontroli zwolnienia – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Bardzo często zdarza się jednak, że podczas kontroli pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – nikogo nie ma pod wskazanym adresem podanym na zwolnieniu lekarskim.

- W sytuacji, gdy chory zmienił miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i w ciągu trzech dni nie zgłosił tej zmiany w ZUS-ie i u swojego pracodawcy, to może stracić zasiłek chorobowy. A jeśli zasiłek został już wypłacony, to ZUS może zażądać jego zwrotu – przestrzega rzeczniczka.

Ważne jest, by zawsze upewnić się, czy w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego wypisuje adres, pod którym będziemy przebywać w czasie chorobowego. Trzeba mieć na uwadze, że adres pobytu może być inny niż adres zamieszkania bądź zameldowania.

- Są też przypadki, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i dlatego na czas rekonwalescencji przenosimy się do rodziny. Jeśli zmieniamy miejsce pobytu już po wystawieniu e-ZLA, to musimy w ciągu 3 dni zgłosić tę zmianę do pracodawcy i ZUS-u – radzi rzeczniczka.

Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzać kontrole osób przebywających na zwolnieniu. Takie uprawnienia mają również płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych). Zdarza się, że uprawnieni do przeprowadzania kontroli i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Ma to miejsce wówczas, jeśli kontrola jest przeprowadzona w okresie, za który choremu przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.

Zmieniły się przepisy dotyczące zasiłku chorobowego

Od stycznia tego roku zmieniły się zasady liczenia długości zasiłku chorobowego.

- Do końca ubiegłego roku sumowane były te zwolnienia lekarskie, które pacjent dostawał na tę samą chorobę, czyli była to tzw. kontynuacja leczenia. Inaczej było przy różnych chorobach, czyli gdy e-ZLA było wystawiane przez lekarza na inną jednostkę chorobową – okres zasiłkowy naliczany był na nowo – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim. – Obecnie nie ma znaczenia, na co chorujemy, gdyż wszystkie zwolnienia, pomiędzy którymi nie ma przerwy 60 dni, sumują się do jednego limitu – dodaje.

Jak wynika z nowych przepisów - zmienił się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Od początku tego roku można pobierać go do 91 dni. Dotyczy to m.in. osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży.

Nowelizacja ustawy dotyczącej zasiłku chorobowego dookreśliła tez przepisy odnośnie nieprawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich. Nie ma teraz żadnych wątpliwości odnośnie tego, że osoba, która pracowała podczas zwolnienia lekarskiego musi później zwrócić nienależnie pobrany zasiłek. Taka zasada już wcześniej funkcjonowała, ale teraz jest wpisana do ustawy.

- Dementuję natomiast pojawiające się w mediach doniesienia mówiące o tym, by pracownicy ZUS mieli pozyskiwać informacje dotyczące naszych klientów od operatorów komórkowych czy banków. Nowe przepisy nie dają nam takich uprawnień – podkreśla Katarzyna Krupicka. - Zapewniam także, że nasi inspektorzy nie będą pytać sąsiadów o to, w jaki sposób chory spędza czas przeznaczony na leczenie, gdyż dysponują skuteczniejszym narzędziami do sprawdzenia, czy ktoś prawidłowo korzysta ze zwolnienia – mówi rzeczniczka.

Zmiany dla kobiet w ciąży

Warto także wiedzieć, że od stycznia pojawiają się też zmiany dotyczące kobiet w ciąży. Zyskują one prawo do zasiłku macierzyńskiego również wtedy, gdy urodzą dziecko już po ustaniu zatrudnienia jeśli ubezpieczenie zakończyło się w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy.

- Jeśli ubezpieczona była zatrudniona na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – wyjaśnia Krupicka.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1401 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39