Co dziesiątą polską rodzinę nie stać na samochód. Raport GUS

2014.08.21 00:00
Co dziesiątą rodzinę w naszym kraju nie stać na samochód, co piąta mieszka w zbyt małym mieszkaniu, ale i tak ponad 70% Polaków jest zadowolonych z życia - wynika raportu sporządzonego przez GUS.
Co dziesiątą polską rodzinę nie stać na samochód. Raport GUS
Fot: sxc.hu
W ubiegłym roku co dziesiąta polska rodzina nie miała samochodu z przyczyn finansowych

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, w którym podsumował jakość życia Polaków. Wyniki badań obejmują zarówno obiektywne warunki, w jakich człowiek żyje, jak i też odczuwaną przez poszczególne osoby subiektywną jakość życia. W raporcie uwzględniono zatem m.in. materialne warunki życia Polaków, czas wolny i relacje społeczne, a także satysfakcję, jaką czerpią z różnych aspektów życia.

Prawie co dziesiątą rodzinę nie stać na samochód

Jeżeli chodzi o materialne warunki życia Polaków w ubiegłym roku, to nie należą one do najlepszych. Ponad 12% rodzin nie ma samochodu, ponieważ nie stać je na ich zakup. Natomiast prawie połowa Polaków z przyczyn finansowych nie może sobie pozwolić nawet na choćby jeden tydzień wakacji poza miejscem zamieszania.

Co gorsza, w 2013 roku ponad 7% gospodarstw domowych w kraju było zagrożonych ubóstwem skrajnym, czyli nie mogło zaspokoić podstawowych potrzeb, które nie powinny był odkładane w czasie. Ponadto ponad 10% rodzin nie miało wystarczających środków finansowych na żywność - nie wszystkie osoby dorosłe mogły sobie pozwolić na jedzenie mięsa, drobiu, ryb lub wegetariańskich odpowiedników oraz świeżych owoców i warzyw co drugi dzień.

GUS uwzględnił również warunki mieszkaniowe Polaków. Okazuje się, że prawie co piąte gospodarstwo domowe mieszka w zbyt małych mieszkaniach, z kolei tylko 5,7% - w za wielkich jak na ich potrzeby. Co czwarta polska rodzina skarży się również na warunki sanitarne, m.in. na brak ciepłej wody bieżącej lub łazienki.

Co ciekawe, ponad 1/3 Polaków nie jest zadowolona z wysokości domowego budżetu.

Polacy mogą liczyć na siebie

Jak podaje GUS, prawie 62% Polaków jest usatysfakcjonowana z ilości wolnego czasu, jakim dysponuje, podobny odsetek badanych jest zadowolony ze sposobów, w jakie go spędza. Z kolei 17% respondentów uważa, że w ciągu dnia powszedniego czasu wolnego nie wystarcza im nawet na wykonanie koniecznych zajęć, bądź starcza go jedynie na to co muszą zrobić, ale nie mają ani minuty dla siebie.

W raporcie znajdziemy także informacje dotyczące relacji społecznych badanych. Prawie wszyscy - bo niespełna 95% - twierdzą, że mają krewnych, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów, których mogą poprosić o pomoc np. materialną czy moralną.

Rodzinom nie starcza pieniędzy na rachunki

Może nie zarabiamy najwięcej, ale w naszym kraju czujemy się dosyć bezpiecznie. Ponad 80% badanych deklaruje, że chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania, czuje się bardzo bezpiecznie lub dość bezpiecznie.

Optymizm jednak kończy się w przypadku naszych finansów. Niespełna połowa Polaków twierdzi, że nie jest w stanie pokryć nieoczekiwanego wydatku w wysokości 1 tys. zł. Także co dziesiąta rodzina z powodów finansowych - co najmniej dwukrotnie w ostatnim roku - nie była w stanie terminowo uiszczać takich opłat, jak rachunki za gaz, elektryczność, wodę, wywóz nieczystości stałych lub płynnych, podatków od nieruchomości i innych stałych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania.

Pomimo problemów - cieszymy się życiem!

Prawie 3/4 badanych twierdzi, że jest zadowolona z życia. Podobny odsetek deklaruje, że to co robi w życiu, ich zdaniem jest wartościowe.

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl

1319 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39