Coraz więcej emerytów decyduje się na kontynuowanie pracy

2021.12.06 11:30
W ciągu ostatnich lat znacznie zwiększyła się liczba pracujących emerytów.
Coraz więcej emerytów decyduje się na kontynuowanie pracy
Fot: pixabay.com

Przez ostatnie 6 lat zwiększyła się liczba osób na emeryturze, które wciąż są aktywne zawodowo. Wzrost wynosi aż 35%. Wśród pracujących seniorów dominują panie.

- 56% pracujących seniorów stanowią kobiety. Prawie 90 proc. dorabiających do swoich świadczeń to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. W województwie podlaskim w 2020 roku na 154 tys. emerytów 17,5 tys. wykazywało się aktywnością zawodową. Ponad połowa, tj. 10,5 tys. oprócz ubezpieczenia zdrowotnego podlega również ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Na koniec ubiegłego roku liczba pracujących emerytów w Podlaskiem wyniosła 11,3% wszystkich pobierających świadczenie seniorów. W całym kraju w sumie było to 776,6 tys. osób. Najwięcej pracujących emerytów jest w mazowieckim i wielkopolskim (ponad 15%), najmniej zaś w podkarpackimi (8%) i świętokrzyskim (9,5%).

- Przeciętna wysokość emerytury, którą pobiera senior w Polsce wynosi 2 600 zł brutto. Najwyższe świadczenia otrzymują osoby mieszkające w województwie śląskim. Ich wypłaty średnio wynoszą 3 086 tys. brutto. Najniższe kwoty trafiają do osób zamieszkujących w województwo podkarpackie. Przeciętna wysokość świadczenia emerytalnego opiewa na kwotę 2 335 zł. Seniorzy osiedleni w województwie podlaskim średnio otrzymują 2 360 zł brutto – dodaje rzeczniczka.

Od grudnia emeryci mogą dorobić więcej

Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści będą mogli więcej dorobić do swoich emerytur. Trzeba bowiem pamiętać, że w takich przypadkach obowiązują limity i jeśli się je przekroczy wówczas ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Dlatego przychód nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

- Od 1 grudnia jest to kwota 3960,20 zł brutto. Świadczenie może być również zawieszone jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7354,50 zł brutto – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. - Z kolei jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Llimity nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Takie osoby mogą bowiem dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1670 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39