Część osiedli Piaski i Skorupy ma plany zagospodarowania przestrzennego

2011.03.01 00:00
Zgodnie z procedurami, rada miejska uchwaliła plany zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Zaściańskiej i Nowowarszawskiej oraz Mazowieckiej i Żelaznej. Zadecydowano też o rozpoczęciu prac nad trzema planami dla centrum miasta.
Część osiedli Piaski i Skorupy ma plany zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze Mazowieckiej i Żelaznej objętym nowym będzie możliwość budowy bloków oraz bloków z usługami. Dopuszczono też lokalizację obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 w rejonie ul. Mazowieckiej / Legionowej i Wesołej. W rejonie ul. Mazowieckiej i przedłużenia ul. Żelaznej będzie istnieć miejsce sakralne (kościół w budowie) wraz z przestrzenią publiczną - placem przy ul. Bułgarskiej. Pomiędzy ulicami: Waszyngtona, Skłodowskiej-Curie i Wołodyjowskiego utrzyma się funkcja usługowa z zakresu opieki zdrowotnej i oświaty.

Natomiast w rejonie Zaściańskiej i Nowowarszawskiej nowy plan przewiduje utrzymanie i uzupełnienie zabudowy usługowej. Przy terenach mieszkalnych nie będzie mogła mieć jednak charakteru uciążliwego. Jednocześnie wzdłuż ulic wyższych klas technicznych, katalog usług dopuszczonych został rozszerzony. W rejonie ul. Zaściańskiej i Nowowarszawskiej ograniczono budowę nowych bloków, z wyjątkiem fragmentu pomiędzy ulicami Warmińską, Kujawską i projektowanym przedłużeniem ul. Chrobrego. Jest to teren powstającej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jej sąsiedztwa, gdzie wprowadzono możliwość lokalizowania willi miejskich. Całkowicie wyłączona z zabudowy będzie dolina rzeki Dolistówki.

E.S.

1905 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39