Czy Podlasie jest atrakcyjne inwestycyjnie?

2014.12.18 00:00
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował raport pokazujący, które regiony Polski są najatrakcyjniejsze pod względem inwestycji.
Czy Podlasie jest atrakcyjne inwestycyjnie?
Fot: freeimages.com

Jeśli chodzi o Białystok, to działalność przemysłowa jest zdaniem ekspertów niska. Gorzej sytuacja wygląda w powiecie suwalskim i łomżyńskim, gdzie oceniono ją jako najniższą. Podobnie jest na całym wschodzie kraju. Badacze argumentują, iż powodem takiego stanu rzeczy jest niewielka podaż wykwalifikowanej siły roboczej i niski poziom gospodarki. Barierą w rozwoju mogą być m.in. obszary, które są pod ochroną, a w naszym regionie jest takich wiele.

Powiat białostocki znacznie lepiej wypada, jeśli chodzi o usługi. Tu oceniono region jako przeciętny. Powiaty łomżyński i suwalski znów zostały ocenione najniżej. Tak samo jest, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie.

Przeanalizowano również zasoby i koszty pracy. Zdaniem ekspertów najatrakcyjniejsze pod tym względem są dwa województwa: śląskie i małopolskie. Spowodowane jest to dużą liczbą osób pracujących i poszukujących pracy oraz silnie rozwinięte szkolnictwo wyższe. Najgorzej w tym zestawieniu wypada województwo podlaskie. Równie źle jest w województwach lubelskim i warmińsko-mazurskim. Najsłabszą stroną naszego regionu są małe zasoby pracy we wszystkich aspektach – osób pracujących, bezrobotnych oraz absolwentów. Taki słaby wynik spowodowany jest także niskim poziomem przedsiębiorczości.

Na Podlasiu jest mało inwestorów

Kolejną przykrą wiadomością dla Podlasian jest fakt, iż region ten jest jednym z najmniej atrakcyjnych miejsc dla inwestorów, których jest tu najmniej. Źle jest także w transporcie i logistyce. Podlasie nie ma także połączeń lotniczych. Tutejszy rynek jest także mało chłonny. Przyczyną tego jest słabe zaludnienie oraz niski popyt przedsiębiorstw. Pod tym względem najlepiej wypadają województwa: mazowieckie, śląskie oraz pomorskie.

W województwie podlaskim odnotowano także bardzo niski poziom rozwoju infrastruktury.

Eksperci docenili nasz region pod względem bezpieczeństwa powszechnego. Na Podlasiu jest też duża wykrywalność przestępstw.

Justyna Kozicka
justyna.k@bialystokonline.pl

1471 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39