Czym jest "wypłata gwarantowana" z ZUS i komu przysługuje?

2021.12.08 10:25
Seniorzy, którzy mają emeryturę mogą wskazać osoby, które po ich śmierci będą miały prawo do wypłaty gwarantowanej. Na czym ona dokładnie polega?
Czym jest "wypłata gwarantowana" z ZUS i komu przysługuje?
Fot: pixabay.com

Wypłata gwarantowana jest jednorazową wypłatą pieniędzy. Przysługuje ona osobom, które zostaną wcześniej wskazane przez właściciela subkonta z ZUS po jego śmierci. Wskazać można nie tylko żonę, męża, dzieci czy innych członków rodziny, ale również osoby, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni.

- Nasi klienci będąc już na emeryturze pytają czy jako uposażonego do wypłaty gwarantowanej mogą wskazać swojego współmałżonka. Otóż jeśli pozostajemy ze współmałżonkiem we wspólności majątkowej, to staje się on automatycznie osobą uposażoną do tej wypłaty. Zatem w takich okolicznościach nie ma potrzeby składania wniosku ze wskazaniem współmałżonka jako osoby uposażonej – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W przypadku wskazania do wypłaty gwarantowanej kilku osób, wówczas kwota zostanie na nie podzielona. Nie musi być równa - możemy określić procentowy udział każdej z tych osób, jeśli jednak tego nie zrobimy, wówczas wszyscy otrzymają równą część.

- Osoby, które pozostają w związku małżeńskim i zamierzają uposażyć do wypłaty gwarantowanej kogoś spoza rodziny, powinny w takiej sytuacji uzyskać na to pisemną zgodę współmałżonka. Współmałżonek powinien w tym celu złożyć oświadczenie ze zgodą na uposażenie konkretnej osoby czy osób – informuje rzeczniczka.

Trzeba pamiętać, że wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeśli ta osoba zmarła. Wówczas udział zmarłej uposażonej osoby, przypada w równych częściach innym wskazanym, chyba że właściciel subkonta zadecyduje inaczej.

Kiedy otrzymujemy prawo do wypłaty gwarantowanej?

Prawo do wypłaty gwarantowanej nabywa osoba lub osoby, gdy śmierć emeryta ta nastąpiła w ciągu trzech lat od miesiąca, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał po raz pierwszy wypłacić świadczenie. W jaki sposób jest ustalana?

- Wypłata gwarantowana jest różnicą między kwotą środków stanowiących podstawę obliczenia nowej emerytury, zapisanych na subkoncie w ZUS, a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy została wypłacona emerytura, do końca miesiąca w którym nastąpił zgon oraz trzydziestej siódmej części kwoty zapisanej na tym koncie - wyjaśnia rzeczniczka.

W każdej placówce ZUS można znaleźć gotowe do wypełnienia formularze, w których można wskazać bądź też zmienić (taka możliwość również istnieje) osobę czy osoby, które będą miały do wypłaty gwarantowanej. Druk ma symbol 
EWG-W. Ponadto do dyspozycji zainteresowanych jest też formularz EWG-O czyli "Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny".

Wszystkie formularze są także dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1733 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39