Darmowe warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

2015.09.01 00:00
We wrześniu na osoby bezrobotne z województwa podlaskiego czeka wiele bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Spotkania poprowadzą doradcy zawodowi.
Darmowe warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Fot: pixabay.com

Warsztaty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

11 września odbędą się warsztaty "Zredukuj stres". Prowadzący opowiedzą uczestnikom o roli, jaką stres odgrywa w życiu człowieka, jakie są czynniki stresogenne. Zainteresowani będą mogli też poznać i przećwiczyć techniki relaksacji. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 września.

Kolejne warsztaty dotyczą skutecznego poszukiwania pracy i odbędą się w dniach 15-16 września. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakie są zasady pisania CV i listu motywacyjnego. Prowadzący wskażą, jakich błędów należy unikać w dokumentach aplikacyjnych. Doradcy zawodowi zapoznają uczestników warsztatów ze sposobami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Kolejne szkolenie zaplanowano na 17 września. Wówczas odbędą się warsztaty "Internet narzędziem poszukiwania pracy w Polsce i za granicą". Chętni poznają możliwości, jakie oferuje Internet, dowiedzą się, jak szukać zatrudnienia za pomocą poczty elektronicznej, portali rekrutacyjnych i agencji zatrudnienia. Wykładowcy zdradzą też, jak szukać pracy w Unii Europejskiej. Zgłaszać można się do 15 września.

22 i 23 września - odbędzie się spotkanie dotyczące komunikacji bez tajemnic. Uczestnicy poznają zasady nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, dowiedzą się, na czym polega aktywne słuchanie i mowa ciała.

24 września Urząd Pracy przygotował spotkanie "Skutecznie zarządzam sobą w czasie". Wykładowcy powiedzą słuchaczom, jakie są sposoby formułowania i realizowania swoich celów, jak zastosować zasadę SMART i jak zarządzać swoim czasem oraz radzić sobie z zaległościami.

28 i 29 września można będzie wziąć udział w warsztatach "Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty". Osoby bezrobotne odkryją swoje możliwości, które można wykorzystać na rynku pracy i dowiedzą się, jak kształtować aktywne postawy.

Ostatnie warsztaty "Negocjacje z pracodawcą" zaplanowano na 30 września. Wówczas uczestnicy dowiedzą się, jakie postawy i zachowania występują w negocjacjach, jakie są strategie negocjacyjne i techniki wywierania wpływu.

Informacje i zapisy: tel. 85 74 97 244 albo osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22.

Warsztaty w Łomży

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży także przygotowało warsztaty dla osób bezrobotnych.

Chętni mogą wziąć udział w spotkaniu "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy", które odbędzie się 8 września. Podczas warsztatów uczestnicy poznają lokalny i europejski rynek pracy oraz dowiedzą się, jak dostosować do niego swoje kwalifikacje. Dowiedzą się też, jakie są zasady pisania CV i listu motywacyjnego oraz jak wykorzystać Internet w poszukiwaniu zatrudnienia.

24 września odbędą się warsztaty "Komunikacja z elementami negocjacji i mediacji". Uczestnicy poznają zasady poprawnej komunikacji. Prowadzący pokażą im też wybrane techniki negocjacji i mediacji. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 września.

Warsztaty "Bezpieczna praca za granicą – co należy wiedzieć" odbędą się 29 września. Wówczas uczestnicy poznają sposoby poszukiwania legalnej pracy za granicą, dowiedzą się, jak wygląda europejskie CV. Doradcy zawodowi opowiedzą też o wszelkich formalności, jakich należy dopełnić podejmując pracę w innym kraju.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

998 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39