Delegacje prezydenta i jego zastępców kosztowały ponad 250 tys. zł

2023.01.19 15:39
2234 - tyle delegacji odbyli białostoccy prezydenci w ciągu ponad 4 lat. Prócz wyjazdów krajowych, włodarze miasta Białystok podróżowali służbowo do m.in. Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Malty, Czech, Finlandii, Rosji, Izraela czy USA.
Delegacje prezydenta i jego zastępców kosztowały ponad 250 tys. zł
Fot: Malwina Witkowska

Z roku na rok delegacje coraz droższe

Radny miejski Maciej Biernacki z Polski 2050 wystosował pięć interpelacji dotyczących ilości delegacji zagranicznych i krajowych, w których uczestniczyli wiceprezydenci miasta: Adam Musiuk, Przemysław Tuchliński, Zbigniew Nikitorowicz, Rafał Rudnicki i prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Odpowiedź na interpelacje wystosował sekretarz miasta Krzysztof Karpieszuk. Zaznaczył w niej, od 17 listopada 2018 r. do grudnia 2022 r. prezydenci odbyli łącznie 2097 delegacji krajowych i 137 zagranicznych. Jeżeli chodzi o koszty, w 2018 r. wydano na nie 6,1 tys. zł, w 2019 r. - 41 tys. zł, a w 2020 r. - jedynie 9 tys. zł. Był to rok, w którym wybuchła pandemia, w związku z tym ograniczono wyjazdy. W 2021 r. wyjazdy prezydenta i jego zastępców pochłonęły ponad 48 tys. zł. Najwięcej wydano w roku ubiegłym, aż 155 tys. zł. Po zliczeniu można wywnioskować, że przez ponad 4 lata na wyjazdy przeznaczono sumę niemal 260 tys. zł.

Jak zapewnił sekretarz, wszystkie delegacje dotyczyły spraw realizowanych przez Miasto Białystok.

"W sposób oczywisty, jednym z warunków dobrej współpracy jest utrzymanie regularnego kontaktu pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk współpracujących ze sobą miast, organizacji, stowarzyszeń. Taka współpraca przynosi szerokie spektrum korzyści. Są to m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta jako jednego z polskich metropolii, podnoszenie wiarygodności miasta wśród partnerów krajowych i zagranicznych, zarówno instytucji unijnych, stowarzyszeń, miast partnerskich, ale także parterów biznesowych oraz oczywiście wymiana dobrych praktyk i doświadczeń" - uzasadnił ilość delegacji sekretarz miasta.

Prezydenci odwiedzili wiele polskich i zagranicznych miejscowości

W obecnej kadencji celem służbowych krajowych delegacji prezydenta oraz jego zastępców były m.in.: Wrocław, Kraków, Poznań, Izabelin, Tychy, Kielce, Korycin, Rzeszów, Katowice, Opole, Olsztyn, Wieliczka, Wasilków, Szczecin, Tarnów, Opole, Karpacz, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Toruń, Białowieża, Warszawa, Suwałki, Sopot, Kielce.

Jeżeli chodzi o delegacje zagraniczne, prezydent bądź jego zastępcy odwiedzili w latach 2018-2022: m.in.: Psków (Rosja), Molodeczno (Białoruś), Tel Awiw (Izrael), Sliema (Malta), Liberec (Czechy), Espoo (Finlandia), Lille (Francja), Strasburg (Francja), Saragossa (Hiszpania), Sofia (Bułgaria), Glasgow (Wielka Brytania), Zwolle (Holandia), Debreczyn (Węgry), Yehud (Izrael), Nowy Jork (USA), Strasburg (Francja), Nawarra (Hiszpania), Cannes (Francja), Barcelona (Hiszpania).

Jak dodał sekretarz w odpowiedzi, udział w wielu wydarzeniach jest całkowicie bądź częściowo opłacany przez organizatora, czyli stronę zapraszającą. W wielu przypadkach Urząd Miejski w Białymstoku nie ponosi żadnych kosztów związanych ze służbowymi delegacjami.

Czego dotyczyły delegacje?

Jeżeli chodzi o służbowe delegacje krajowe, prezydenci udali się m.in. na: uroczyste otwarcie restauracji "Białystok" w Grodnie, Dni Miasta Tbilisi, doroczne święto "Gieh Tes-Sliema" - nagrody dla zasłużonych mieszkańców miasta Sliema, uroczystości pogrzebowe Ludwika Krzysztofa Zaleskiego Zamenhofa, wizytę w Yehud połączoną z wizytami u lokalnych przedsiębiorców i wystawą zdjęć miasta Białystok, a także spotkanie w celu omówienia dalszych perspektyw realizacji projektów w ramach współpracy transgranicznej i posiedzenia alei Przyjaźni miast Grodna i Białegostoku, czy uroczystości z okazji 100-lecia polsko-greckich nowożytnych kontaktów dyplomatycznych.

Służbowe delegacje krajowe dotyczyły m.in.: uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska, spotkania Komitetu Obywatelskiego przy panu Prezydencie L. Wałęsie, spotkania Unii Metropolii Polskich, uczestnictwa w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, posiedzenia Zarządu Miast Polskich, spotkania w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Ponadto prezydenci udali się w ostatnich latach na m.in.: spotkanie z Prezesem Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, obchody Święta Wolności i Solidarności, uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, spotkanie w Polskim Związku Piłki Nożnej, 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów, spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Zakres zagadnień podczas służbowych delegacji krajowych i zagranicznych dotyczył m.in. edukacji, gospodarki komunalnej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej, kultury, promocji Miasta, gospodarowanie nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych, pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1330 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39