Do sanatorium można jechać nie tylko z NFZ, ale i ZUS. Jak skorzystać i gdzie się zgłosić?

2024.03.29 12:03
Nie wszyscy wiedzą, że do sanatorium kieruje nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, ale i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z takiej opcji może skorzystać każdy ubezpieczony, zagrożony utratą zdolności do pracy.
Do sanatorium można jechać nie tylko z NFZ, ale i ZUS. Jak skorzystać i gdzie się zgłosić?
Fot: pixabay.com

Większość osób wie, że do miejscowości uzdrowiskowych kieruje NFZ. A do sanatorium można również pojechać z ZUS. Z takiej opcji może skorzystać każdy ubezpieczony, będący zagrożonym utratą zdolności do pracy. W tym przypadku rehabilitacja ma poprawić rokowania stanu zdrowia i przyczynić się do powrotu do aktywności zawodowej.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej od 1996 r. Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób korzysta z bezpłatnego pobytu, zabiegów i zajęć w ramach tego programu.  Tylko w 2023 roku z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u skorzystało ponad 48,4 tys. osób. Zdecydowanie częściej z możliwości poprawienia swojego stanu zdrowia korzystają kobiety. Stanowią 59 proc. wszystkich osób skierowanych na rehabilitację. Najwięcej osób rehabilitowanych było z powodu chorób narządu ruchu w systemie stacjonarnym –33,4 tys. i w systemie ambulatoryjnym – 6 tys. Kolejna grupa, to osoby  z chorobami narządu głosu – 2,8 tys. - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Klienci ZUS korzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS-u. Ośrodki, do których wysyłani są chorzy, znajdują się na terenie całej Polski, wiele z nich jest w miejscowościach uzdrowiskowych. Warto wiedzieć, że osoba skierowana do sanatorium z ZUS, nie ponoszą żadnych kosztów dotyczących rehabilitacji, zakwaterowania czy wyżywienia. Urząd pokrywa nawet koszty dojazdu i powrotu do wskazanego miejsca. 

Jak dostać skierowanie do sanatorium z ZUS

O tym, kto dostanie skierowanie na rehabilitację leczniczą i jak będzie ona wyglądała, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Leczenie może odbywać się też w systemie ambulatoryjnym, czyli 24 dni zabiegowe bez noclegu w ośrodku  znajdującym się w nieopodal miejsca zamieszkania oraz stacjonarnie. 

- Schorzenia, jakie można rehabilitować w ramach  prewencji rentowej to: narządy ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządy głosu, a także schorzenia psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe. Z sanatorium mogą skorzystać także osoby po leczeniu nowotworu piersi. Natomiast w systemie ambulatoryjnym można rehabilitować narządy ruchu, układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie - informuje rzeczniczka ZUS. 

Kto może skorzystać?

Rehabilitacja lecznicza z ZUS przysługuje osobom, które są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, a jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności poprzez skorzystanie z leczenia. Opcja ta przysługuje w przypadku podlegania przynajmniej jednemu z ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu lub wypadkowemu). Co ciekawe, o skierowanie mogą się też starać osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim, czy świadczeniu rehabilitacyjnym. Także emeryt może z niego skorzystać, ale tylko wtedy, kiedy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych.

- Prawo do rehabilitacji leczniczej ma również osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy, a także osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, jeśli jednocześnie podlega ubezpieczeniom społecznym lub ma prawo do zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego - informuje Krupicka. 

Jak złożyć wniosek

Osoba zainteresowana wyjazdem do sanatorium musi najpierw udać się do lekarza prowadzącego, który wypełni wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (formularz PR-4).  Dokument może wypełnić zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i specjalista. Następnie wniosek należy złożyć do ZUS-u, chyba że lekarz prześle go w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, wtedy nie trzeba drukować i przynosić osobiście do ZUS-u.

- Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Kolejny krok to badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który oceni czy po rehabilitacji w ośrodku chory ma szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli tak, to lekarz wystawi orzeczenie o celowości przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej. Wydaje wówczas zawiadomienie o skierowaniu na kurację leczniczą, które zawierać będzie termin rehabilitacji, adres ośrodka oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku. Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu, ZUS może skierować do sanatorium w tzw. trybie zaocznym. Wówczas bezpośrednie badanie pacjenta przez lekarza orzecznika nie będzie konieczne – tłumaczy rzeczniczka. 

Warto też wiedzieć, że lekarz orzecznik ZUS może skierować daną osobę na rehabilitację leczniczą nie tylko na wniosek lekarza prowadzącego. Ma możliwość podjęcia takiej decyzji także np. podczas badania gdy stara się o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz podczas kontroli zwolnienia lekarskiego. 

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium jest różny, niekiedy trzeba na niego czekać kilka miesięcy. Jak informuje ZUS, Najdłużej czeka się na miejsca  w sanatoriach, w których rehabilitowane są narządy ruchu i głosu.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

964 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39