861 osób online

Egzamin ósmoklasisty. Jak wypadli podlascy uczniowie?

2023.07.05 10:27
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży udostępniła wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty, do którego przystąpiło ponad 14,4 tys. Podlasian. Jak im poszło?
Egzamin ósmoklasisty. Jak wypadli podlascy uczniowie?
Fot: Pixabay

Do egzaminu przystąpiło 99,2% Podlasian

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 23-25 maja. Jest obowiązkowy - aby ukończyć szkołę podstawową, który każdy uczeń musi go zdać. Jednakże, z powodu przyczyn losowych lub zdrowotnych, niektórzy nie mogli przystąpić do egzaminu w tym terminie. Ci zdawali go w dniach 12-14 czerwca.

W sesji głównej, czyli w majowym terminie, do egzaminu przystąpiło 14 480 uczniów spośród 14 604 zgłoszonych uczniów VIII klasy szkoły podstawowej w województwie podlaskim (99,2%). Warto zauważyć, że spośród zgłoszonych uczniów, 204 osoby były obywatelami Ukrainy.

Jak im poszedł język polski?

Średni wynik w Polsce z języka polskiego wyniósł 66%. Ósmoklasiści z woj. podlaskiego uzyskali średnio 63% punktów możliwych do zdobycia. Okazało się, że uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które wymagały umiejętności czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury.

Jednym z łatwiejszych zadań było to oznaczone numerem 10, sprawdzające umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość utworu Juliusza Słowackiego "Balladyna". Aby udzielić poprawnej odpowiedzi, uczniowie musieli najpierw wybrać dwa elementy graficzne spośród tych umieszczonych na plakacie teatralnym, a następnie wyjaśnić ich sens w kontekście utworu Juliusza Słowackiego. Wymagało to umiejętnego powiązania wybranych elementów z bohaterami lub wydarzeniami z "Balladyny". W zdecydowanej większości, aż 86% uczniów poradziło sobie z tym zadaniem, otrzymując za nie punkty. Ponadto, 77% uczniów zdobyło maksymalną liczbę punktów, czyli 2 punkty, za to zadanie.

Natomiast trudność sprawiło zadanie z zakresu kształcenia językowego, które polegało na poprawnym stopniowaniu przysłówków oraz zapisie partykuły "nie" z przysłówkami w stopniu najwyższym.

"Królowa nauk" z najniższym wynikiem

Wśród ósmoklasistów średni wynik osiągnięty w zadaniach z matematyki wynosił 54% punktów możliwych do zdobycia. Jest to wynik wyższy niż w Polsce, gdzie średnia wyniosła 53%.

Nie wszystkie zadania były równie trudne dla uczniów. Stosunkowo łatwe okazało się zadanie numer 5 sprawdzające umiejętności obliczania pierwiastków kwadratowych z liczb będących kwadratami liczb wymiernych, a także wykonywanie prostych obliczeń mentalnych. Poprawne rozwiązanie tego zadania wymagało od uczniów odpowiedniej kolejności działań. Musieli najpierw obliczyć wartości pierwiastków kwadratowych, a następnie dokonać różnicy i sumy wyrażeń arytmetycznych. Zadanie to zostało poprawnie rozwiązane przez 72% uczniów.

Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie numer 18, które wymagało dokładnej analizy i interpretacji danych przedstawionych w treści zadania oraz na rysunku. Zadanie to sprawdzało znajomość właściwości figur geometrycznych na płaszczyźnie oraz umiejętność przekształcania wzoru na pole trójkąta. Uczniowie musieli zauważyć, że pole czworokąta ABCD jest sumą pól dwóch trójkątów, ACD i ABC. Obliczenie wysokości trójkąta ABC wymagało od uczniów zapisania i przekształcenia poprawnego równania z jedną niewiadomą, uwzględniającego pole tego trójkąta. Średni wynik uzyskany w tym zadaniu wynosił 36% punktów możliwych do zdobycia. Maksymalną liczbę punktów za to zadanie otrzymało jedynie 33% uczniów.

Język nowożytny

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały jednolitą formę, składając się z tych samych części oraz zawierając taką samą liczbę zadań tego samego typu, za które można było otrzymać identyczną liczbę punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności uczniów w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

W przypadku języka angielskiego, średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów w zadaniach egzaminacyjnych wynosił 65% punktów (w Polsce 66%). W Podlaskiem do egzaminu z języka francuskiego przystąpiło sześciu uczniów, którzy osiągnęli średni wynik 89% punktów. Z języka niemieckiego średni wynik wyniósł 63% punktów, natomiast z języka rosyjskiego średnia liczba punktów wyniosła 69%.

Niniejsza analiza skupia się na zadaniach z języka angielskiego, ponieważ większość ósmoklasistów przystąpiła do egzaminu z tego języka w województwie podlaskim.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.