Fundacja Dialog działa na pełnych obrotach. Rusza druga edycja programu pomocowego!

2024.05.29 10:15
Fundacja Dialog wspólnie z norweską organizacją Norwegian Refugee Council rozpoczyna drugą edycję programu pomocowego HOME 2024. Właśnie ruszyła rekrutacja uczestników. Zamierzają pomóc 240 osobom.
Fundacja Dialog działa na pełnych obrotach. Rusza druga edycja programu pomocowego!
Fot: Fundacja Dialog
Fundacja Dialog realizuje projekt z norweską organizacją NRC. Wspólnie pomagają potrzebującym

Czym jest projekt HOME 2024?

Celem projektu HOME na rok 2024 jest usamodzielnienie przesiedlonej i wykluczonej społecznie ludności zamieszkującej miasto Białystok, poprzez zapewnienie dostępu do legalnego pobytu i usług społecznych, w tym ochrony, schronienia i rozwiązań mieszkaniowych, integracji społecznej oraz zawodowej dla co najmniej 240 osób w trudnej sytuacji.

W styczniu fundacyjne Centrum Integracji Społecznej stało się częścią tego przedsięwzięcia. Osoby potrzebujące mogą otrzymać zatrudnienie w grupach: gastronomicznej, handlowej, rękodzielniczej, porządkowej. Tam będą uczyć się zawodu i sukcesywnie zwiększać swoje kompetencje. Otrzymają również wsparcie pośrednika pracy, który pomoże im odnaleźć się na rynku pracy.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników. Organizacja poszukuje też wykonawcy remontu kolejnych dziesięciu mieszkań wspieranych (trwa przetarg).

Kto może skorzystać z programu pomocy Fundacji Dialog?

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Białystok i powiat białostocki, które:

• spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym;

• są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku;

• posiadają status UKR.

Co można uzyskać w ramach projektu HOME 2024?

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają wybrane (zgodnie z potrzebami i predyspozycjami) kompleksowe wsparcie zawodowe i społeczne: warsztaty zawodowe, doradztwo zawodowe, pracę socjalną, kurs języka polskiego.

Oferta programu HOME 2024 obejmuje:

• zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej;

• reintegrację społeczno- zawodową w zakresie prac gastronomicznych, technicznologistycznych, porządkowych i rękodzielniczo- handlowych;

• badania lekarskie oraz szkolenie BHP;
• ubezpieczenie zdrowotne;

• świadczenie integracyjne (w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej Fundacji Dialog, przy ul. Kolejowej 26A w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe, pod nr tel.: (85) 742 40 90, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cis@fundacjadialog.pl.

ФУНДАЦІЯ "ДІАЛОГ" ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

запрошує до участі у проекті "HOME 2024. Забезпечення житлової, соціальної,
міжкультурної та професійної інтеграції вразливих українських, польських громад
та осіб з досвідом міграції, які проживають у Білостоці".

Метою проєкту HOME 2024 є підвищення рівня незалежності переміщеного та
соціально виключеного населення, яке проживає у місті Білосток, шляхом надання
доступу до легального проживання та соціальних послуг, включаючи захист, притулок та
житлові рішення, соціальну та професійну інтеграцію для щонайменше 240 вразливих
осіб, які постраждали від переміщення та соціальної ізоляції, щоб вони могли отримати
доступ, увійти та інтегруватися в місцеву громаду в Підляському воєводстві.

Проєкт спрямований на людей, які проживають у Білостоці та Білостоцькому
повіті, які:

- відповідають критеріям, зазначеним у статті;
- є безробітними (в тому числі довготривалими безробітними), зареєстрованими в
Білостоцькому повітовому управлінні праці;
- мають статус UKR.

Всі учасники, які пройшли відбір, будуть працевлаштовані в Центрі соціальної
інтеграції (соціальний контракт), і в рамках індивідуальних шляхів реінтеграції
отримають підібрану (відповідно до їхніх потреб і схильностей) комплексну професійну
та соціальну підтримку: професійні майстер-класи, професійне консультування,
соціальну роботу, курс польської мови.

Ми пропонуємо:

- соціальне працевлаштування в Центрі соціальної інтеграції;
- соціальну та професійну реінтеграцію у сфері гастрономії, технічної та логістичної
роботи, ведення домашнього господарства та рукоділля і торгівлі;
- медичний огляд та навчання з охорони праці та техніки безпеки;
- медичне страхування;
- інтеграційна допомога (у розмірі 120% від допомоги по безробіттю).

Особи, зацікавлені в участі в проекті, можуть отримати детальну інформацію
у соціального працівника Центру соціальної інтеграції Фундації "Діалог" за
адресою: вул. Колейова 26А в Білостоці, з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 13:00, де
також можна отримати бланки заявок, за тел.: (85) 742 40 90, або за електронною адресою:
cis@fundacjadialog.pl.

Проєкт триватиме з 04.01.2024 по 31.12.2024.

Agata Rosińska
24@bialystokonline.pl

1621 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39