Gala finałowa "Nagradzamy NGO". Z koncertem Sylwii Grzeszczak i listem od Jacka Sasina

2023.09.22 07:13
W Operze i Filharmonii Podlaska odbyła się gala finałowa Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO". Docenieni zostali mieszkańcy województwa podlaskiego oraz osoby zaangażowane w pracę podlaskich organizacji pozarządowych.
Gala finałowa "Nagradzamy NGO". Z koncertem Sylwii Grzeszczak i listem od Jacka Sasina
Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego

Konkurs ma za zadanie uhonorować organizacje i wolontariuszy, którzy są szczególnie aktywni w tworzeniu i szerzeniu dobra wspólnego regionu.

–Ta inicjatywa powstała w prostym celu. Widzimy po otwartych konkursach ofert, że macie świetne pomysły, które realizujecie na obszarze całego województwa. Chcielibyśmy, żebyście potrafili dzielić się tym dobrem, które na co dzień tworzycie. Widzimy, że coraz więcej osób garnie się do społecznictwa. A to dzięki wam. To wy jesteście tym motorem napędowym, który angażuje lokalną społeczność – mówił otwierający wieczór wicemarszałek województwa podlaskiego Sebastian Łukaszewicz.

Do uczestników gali list skierował Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

– To bardzo potrzebna inicjatywa zrodzona z przekonania o konieczności nagradzania ludzi dobrej woli i wielkiego społecznego zaangażowania. Z perspektywy minionych lat widzimy, jak wiele udało się osiągnąć dzięki determinacji i przedsiębiorczości wolontariuszy. Państwa wrażliwość na potrzeby innych i solidarność z najbardziej potrzebującymi, stanowią miarę prawdziwego człowieczeństwa. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za państwa szlachetne działania, które służą ludziom potrzebującym – napisał w liście Jacek Sasin.

Organizacje pozarządowe, które zostały nagrodzone, były wybrane przez mieszkańców województwa podlaskiego poprzez nominacje. Mieszkańcy zgłosili do konkursu 54 kandydatury. Nagrody przyznano w trzech kategoriach. Były także nagrody specjalne.

Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo podlaskie

W pierwszej z kategorii wyróżniane są organizacje cieszące się znaczącym dorobkiem w działalności na rzecz problemów społecznych, których praca na rzecz dobra wspólnego jest znana i doceniana w szerszym kręgu zainteresowanych działalnością trzeciego sektora. Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”.

Dzieło/projekt

W tej kategorii zwyciężyło Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Plis”. Komisja brała pod uwagę wartości przyczyniające się do rozwoju województwa podlaskiego lub poprawy jakości życia jego mieszkańców. Stowarzyszenie „Plis” prowadzi stały projekt edukacji historycznej pn. „Historia ciągle żywa” i w ramach swojej misji edukacyjnej realizuje szereg działań.

– Historia to nie tylko daty, zdarzenia historyczne, ale pamięć i kult tego, co było. To przede wszystkim kult naszej tradycji, naszego narodu – mówił prezes stowarzyszenia Ryszard Łapiński. – To duże wyróżnienia dla tak małego stowarzyszenia – dodał.

Wolontariusz roku 2023

To wyróżnienie otrzymał Stefan Brzeski – wolontariusz Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych START. Zwycięzca został wyróżniony za podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Wolontariusz poświęca swoją energię i czas ucząc dzieci pływania i zachowania w wodzie. Współprowadzi także zajęcia na basenie. Stefan Brzeski to także osoba wyróżniająca się pracą na rzecz seniorów z niepełnosprawnościami i promująca ideę wolontariatu.

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna: „Skrzydła NGO” trafiła do Sebastiana Jaworowskiego. Zadedykował je wszystkim swoim współpracownikom, których, jak mówił, jest blisko setka.

To wyróżnienie za inicjowanie wielu projektów biznesowych i społecznych na terenie Łomży, zaangażowanie w budowę pierwszego oddziału dziecięcego Wileńskiego Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćko w Wilnie w ramach akcji Most do Nieba. Sebastian Jaworowski jest założycielem Centrum Integracji Społecznej (CIS) Fundacji L, czyli centrum wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością oraz uchodźców. W ramach działalności CIS otworzył pierwsza w Łomży kawiarnię społeczną „SOPOTEK”. Jest także pomysłodawcą oraz głównym organizatorem ogólnoeuropejskiej akcji „Weź Wolne Od Raka”.

Nagrody za całokształt działalności

Marszałek Artur Kosicki wraz z kapitułą konkursu postanowił przyznać dodatkowe nagrody. Pierwszą otrzymało Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki”, które w sposób szczególny wyróżnia się swoją działalnością na rzecz promowania folkloru naszego regionu. Stowarzyszenie jest także organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”.

Drugą nagrodą specjalną wyróżniono Fundację OIKONOMOS, która od wielu lat z powodzeniem realizuje liczne projekty na rzecz mniejszości zamieszkujących teren województwa podlaskiego. Prezes fundacji, Magdalena Żdanuk odbierając nagrodę, podkreśliła, że jest to duże wyróżnienie i docenienie pracy całej fundacji, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Po raz pierwszy

Jak podkreślał wicemarszałek Łukaszewicz Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO” wręczono po raz pierwszy, ale nie ostatni. Zadeklarował, że w planach jest kontynuacja inicjatywy.

Wieczór zwieńczył koncert Sylwii Grzeszczak.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

1305 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39