Grafiki pracy online - jak układać harmonogram dla pracowników?

2021.03.16 11:33
Grafiki pracy online pomagają usprawnić proces planowania harmonogramów pracowników. Dzięki temu zapewnimy ciągłość pracy zespołu.
Grafiki pracy online - jak układać harmonogram dla pracowników?

Grafik - co zawiera

Harmonogram czasu pracy to dokument, od którego powinniśmy rozpocząć planowanie podziału obowiązków, organizowanie działań zespołu. Dobrze rozpisany pozwala nam zapewnić ciągłość i efektywność pracy w zakładzie. Oczywiście, w grafiku nie sposób z wyprzedzeniem umieścić informacji o zdarzeniach losowych, L4, urlopach na żądanie czy dniach wziętych przez pracowników na opiekę nad dzieckiem. Takie bieżące sytuacje można jednak z łatwością opanować, korzystając z narzędzi dostępnych online, takich jak elektroniczny grafik dostępny na stronie inewi.pl.

Jednym z najbardziej ułatwiających pracę narzędzi są właśnie grafiki pracy online - odkryj zalety elektronicznych grafików pracy, korzystając z programu do automatycznego planowania i układania harmonogramu czasu pracy dla pracowników zmianowych, zdalnych, pracujących w trybie normowanym, nienormowanym bądź równoważnym. To pozwoli nam lepiej kontrolować pracę zespołu i bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację. W programie możemy dokonać weryfikacji zgodności przyjętych ustaleń z kodeksem pracy, ustawić automatyczne powiadomienia dla pracowników, czy przypisać im konkretne zadania. 

Co powinno znaleźć się w grafiku? Przede wszystkim, w harmonogramie umieścić musimy dni robocze, dni wolne, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w konkretne dni, a także wymiar czasu pracy.

W grafik wpisujemy także wszystkie urlopy, ale również odpoczynki dobowe i tygodniowe. Pracownik musi mieć przynajmniej jedną wolną niedzielę raz na cztery tygodnie.

Tworzenie grafiku pracy

Harmonogram czasu pracy należy tworzyć w oparciu o obowiązujące przepisy. Przede wszystkim, określić musimy ile godzin pracownicy będą musieli przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Żeby to wyliczyć zgodnie z przepisami kodeksu pracy, normę tygodniową wynoszącą 40 godzin musimy pomnożyć przez liczbę pełnych tygodni występujących w okresie rozliczeniowym. Dodać należy iloczyn normy dobowej i dni, pozostających do końca okresu rozliczeniowego - tak zwane dni wystające. Cały ten wynik na końcu pomniejszamy o wszystkie święta, które przypadają na dni inne niż niedziela. 

W czasie układania grafiku musimy mieć na uwadze ustawowe przerwy, jakie przysługują pracownikowi pomiędzy kolejnymi dniami pracy. Doba pracownicza trwa 24 godziny. Co do zasady oznacza to, że pracownik powinien zaczynać pracę codziennie o tej samej porze. Różnica w tym zakresie dotyczy pracy na zmiany, ale i tu przepisy jasno określają przerwy między zakończeniem zmiany a rozpoczęciem jej następnego dnia - wynosi ona minimum 11 godzin.
Tworząc grafik pamiętajmy, że każdy pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu trwającego 14 dni. Resztę dni urlopowych może wykorzystywać nawet pojedynczo. Tak długa nieobecność może mieć wpływ na pracę firmy, warto więc dobrze ją zaplanować.

Istotne jest, iż pracownicy muszą otrzymać harmonogram na minimum tydzień przed rozpoczęciem czasu jego obowiązywania. To wyprzedzenie pozwala nie tylko pracownikom zorganizować swoje prywatne sprawy, ale również pracodawcy podjąć działania, gdyby okazało się, że należy dokonać zmian w grafiku.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1430 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39