IPN podzieli się archiwaliami i wynikami badań z Muzeum Pamięci Sybiru

2016.02.26 17:16
IPN oraz białostockie Muzeum Wojska będą współpracować na rzecz dokumentowania i badania historii przymusowych przesiedleń i ruchów migracyjnych obywateli Rzeczypospolitej w XX w.
IPN podzieli się archiwaliami i wynikami badań z Muzeum Pamięci Sybiru
Fot: UM Białystok

W piątek (26.02), w Warszawie, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński i dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski w obecności przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego podpisali porozumienie o współpracy.

Obie instytucje będą prowadzić wspólne projekty badawcze, edukacyjne i wystawiennicze, a także organizować konferencje i seminaria naukowe oraz publikować wyniki prowadzonych badań. Muzeum i IPN chcą wymieniać się archiwaliami, wynikami badań i doświadczeniami oraz współpracować przy tworzeniu stron internetowych poświęconych problematyce deportacji.

Temat upamiętnienia sowieckich deportacji i wywózek obywateli polskich na Sybir należy do priorytetów działań edukacyjnych, naukowych i wydawniczych Biura Edukacji Publicznej IPN. Prowadzone dotychczas badania naukowe koncentrowały się na ustaleniu liczby wywiezionych, warunkach pobytu na zesłaniu, powrotach z deportacji i losach zesłańców po powrocie do kraju.

Instytut już organizował krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe i wystawy, wydał też kilkadziesiąt książek poświęconych wywózkom (najważniejsza to "Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku" z 2004 r. opublikowana jednocześnie w Warszawie i Moskwie). Prowadzi także szereg działań edukacyjnych skierowanych do nauczycieli, ale także do dzieci i młodzieży - konkursy, lekcje, warsztaty czy wykłady.

Prokuratorzy Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzą obecnie 7 śledztw dotyczących deportacji w głąb ZSRS w latach 1939–1941 oraz 1944–1945 z terenów dawnych województw: białostockiego, wileńskiego, wołyńskiego, lubelskiego i poleskiego. W ramach tych śledztw gromadzone są zeznania tysięcy świadków, a także archiwalia, m.in. z Kazachstanu.

W Muzeum Wojska w Białymstoku trwają przygotowania do utworzenia ogólnopolskiego Muzeum Pamięci Sybiru. Powstanie ono przy ul. Węglowej. Zostanie otwarte w 2018-2019 r.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1581 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39