IPN poszukuje dzienników i wspomnień z lat 80. XX w.

2012.01.09 00:00
Trwa zorganizowany przez Instytutu Pamięci Narodowej konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat 80. XX w.
IPN poszukuje dzienników i wspomnień z lat 80. XX w.
Fot: sxc.hu

Konkurs został ogłoszony przez prezesa IPN Łukasza Kamińskiego 12 grudnia 2011 r., w przededniu 30. rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jego celem jest utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków w ostatniej dekadzie PRL.

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć lat 80 XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego. Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Przesłane na konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości. Będą mogły być one nieodpłatnie wykorzystane przez IPN w celach naukowych i edukacyjnych.

Prace uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia 31 sierpnia (decyduje data stempla pocztowego) na adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na wspomnienia". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez IPN.

E.S.

1276 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39