884 osób online

Jak zatrudnić cudzoziemca? Jest wiele możliwości

2023.05.05 11:52
Zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy - takie dokumenty legalizują pracę cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce.
Jak zatrudnić cudzoziemca? Jest wiele możliwości
Fot: Pixabay

Zatrudnienie cudzoziemca

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca z kraju trzeciego powinien sprawdzić jego tytuł pobytowy (m.in. wiza, ruch bezwizowy, zezwolenie na pobyt czasowy) oraz uzyskać zezwolenie
na pracę, chyba że cudzoziemiec jest zwolniony z tego obowiązku.

Oprócz standardowego zezwolenia na pracę (typu A), a więc zezwolenia wymaganego, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP, pracodawca może dla wybranej grupy cudzoziemców (z określonych krajów) uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wysłać powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Zezwolenie na pracę

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę pracodawca składa do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu (jeśli jest osobą fizyczną lub prowadzi działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG). Procedura uzyskania zezwolenia na pracę trwa około 30 dni. Zezwolenie (typu A) wydawane jest na okres do 3 lat i może być przedłużone na wniosek pracodawcy.

- Koszt uzyskania tego dokumentu to 50 zł (w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający trzech miesięcy) lub 100 zł (w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż trzy miesiące). Przedłużenie zezwolenia kosztuje odpowiednio 25 zł i 50 zł. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę składa się nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem obecnego zezwolenia na pracę - informuje serwis Zielona Linia.

Uzyskanie zezwolenia na pracę wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnej, przez co zakres dokumentów niezbędnych do wniosku jest dość szeroki. Listę niezbędnych załączników najlepiej sprawdzić na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, do którego składany będzie wniosek.

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

Aby ułatwić polskim pracodawcom zatrudnianie cudzoziemców z wybranych krajów, wprowadzono procedurę "oświadczeniową", czyli możliwość rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpisanie oświadczenia do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.

Wniosek o zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca do urzędu pracy. Na podstawie oświadczenia pracodawca może zatrudnić cudzoziemca na 2 lata.

- Największym ograniczeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest
to, że na jego podstawie można zatrudnić cudzoziemców tylko z 5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Pierwotnie procedurą "oświadczeniową" byli objęci również obywatele Rosji, ale w trakcie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostali z niej usunięci - przekazuje Zielona Linia.

Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

Masowy napływ uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski sprawił, że wprowadzono przepisy ułatwiające polskim pracodawcom zatrudnianie obywateli Ukrainy. Możliwe jest powierzanie im pracy na podstawie powiadomienia - to bezpłatna procedura, która umożliwia zatrudnienie bez oczekiwania na wydanie dokumentu legalizującego zatrudnienie, takiego jak zezwolenie na pracę czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Pracodawca może najpierw podpisać umowę z cudzoziemcem (obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy), cudzoziemiec może rozpocząć pracę i w ciągu 14 dni od podjęcia pracy wystarczy o tym fakcie powiadomić właściwy urząd pracy. Powiadomienie zawsze wysyła pracodawca (podmiot powierzający wykonywanie pracy) do właściwego urzędu pracy.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.