Jaki jest czas pracy oraz wynagrodzenie niepełnoetatowca?

2016.06.20 14:44
Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje, iż wynagrodzenie czy też czas działania ustala się w proporcji do obowiązującego wymiaru czasu pracy.
Jaki jest czas pracy oraz wynagrodzenie niepełnoetatowca?
Fot: pixabay.com

Wszyscy pracownicy, również ci niepełnoetatowi, mają zapewnioną płacę minimalną. Gwarantuje to ustawa, która mówi o tym, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość jego minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w kwocie, która jest proporcjonalna do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez niego w danym miesiącu. Podstawą do ustalenia płacy dla tzw. niepełnoetatowca jest wysokość minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku dla pracowników pełnoetatowych.

Do wynagrodzenia osób pracujących na niepełny etat zastosowanie mają przepisy dotyczące ochrony przed potrąceniami. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

Czas pracy dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze obliczany jest zgodnie z artykułem umieszczonym w kodeksie pracy. W celu ustalenia obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym należy: pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczenia, dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku oraz obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Obliczony w podany wyżej sposób wymiar czasu pracy należy zmniejszyć proporcjonalnie do wielkości etatu pracownika niepełnoetatowego. Uzyskana w wyniku wskazanych obliczeń liczba godzin będzie wymiarem czasu do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W oparciu o ten wymiar pracodawca powinien planować przyszłą pracę pracownikowi niepełnoetatowemu.

W systemie równoważnym może mieć przedłużony wymiar dobowy także powyżej 8 godzin na dobę, np. do 12 czy 16 godzin. Jednak w takim przypadku dni oraz godziny pracy powinny być wskazane w rozkładzie czasu pracy.

Radosław Malinowski
radoslaw.malinowski@bialystokonline.pl

1242 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39