Jakie inwestycje do 2023 r.? Województwo podpisało kontrakt z rządem

2014.09.27 00:00
W sobotę, w Pałacu Branickich, władze województwa podpisały z przedstawicielem rządu kontrakt terytorialny. To bardzo ważny dokument, który określa kierunki rozwoju Podlaskiego i planowane inwestycje.
Jakie inwestycje do 2023 r.? Województwo podpisało kontrakt z rządem
Fot: sxc.hu

Kontrakt terytorialny to swego rodzaju umowa między rządem i samorządem wojewódzkim. Określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju kraju, jak i samego województwa. Wskazuje również sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe.

Podpisany właśnie kontrakt ma obowiązywać do 2023 r., jednak na bieżąco będzie aktualizowany. Kolejne negocjacje w jego sprawie planowane są pod koniec roku, po przyjęciu programów operacyjnych, finansowanych z Unii Europejskiej.

Cele, które wyszczególniono w kontrakcie dla naszego województwa, to, m.in.: poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, rozwój powiązań transportowych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego, walka z bezrobociem, lepsze wykształcenie oraz podniesienie jakości usług ochrony zdrowia.

Kontrakt zawiera listę priorytetowych inwestycji dla województwa. Wśród nich jest sporo dróg: dokończenie "ósemki" na odcinkach Wyszków – Zambrów i Wiśniewo – Jeżewo oraz budowa tras obwodnica Augustowa - granica państwa (w tym obwodnica Suwałk) oraz Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa (w tym obwodnica Łomży).

W najbliższych latach w końcu zostanie doinwestowana kolej. Będzie prowadzona budowa Rail Baltiki na odcinku Sadowne – Białystok i innych linii kolejowych: Białystok – Bielsk Podlaski, granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, Lewki – Hajnówka, Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka oraz rewitalizacja odcinków: granica państwa – Chryzanów, Kuźnica Białostocka – Gieniusze, Bufałowo Wschód – Bufałowo, Łapy – Śniadowo – granica województwa, Śniadowo – Łomża.

Oprócz tego ma być modernizowana i rozwijana sieć energetyczna. W planach jest też rozbudowa i przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku czy opracowanie i wdrożenie programu rozwoju Puszczy Białowieskiej.

Obecna edycja kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego opiewa na kwotę około 18,5 mld zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1245 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39