Jakie wskaźniki referencyjne są preferowane na rynku międzynarodowym?

2023.10.09 11:55
Reforma wskaźnikowa jest częścią zmian, które zachodzą obecnie na rynkach finansowych w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Obserwujemy ogólnoświatowy trend, który skłania się ku stosowaniu wskaźników opartych na depozytach jednodniowych, czyli tzw. overnight.
Jakie wskaźniki referencyjne są preferowane na rynku międzynarodowym?

Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego. Dlaczego preferowane są wskaźniki oparte o depozyty jednodniowe? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.


Dlaczego reforma wskaźnikowa jest przeprowadzana?

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami organów Unii Europejskiej, a także w związku z globalnymi trendami, korzystnym mechanizmem wyznaczania wskaźników referencyjnych jest opieranie wyliczeń na najkrótszych zrealizowanych transakcjach depozytowych, które pozwalają mierzyć poziom stopy wolnej od ryzyka lub prawie wolnej od ryzyka.

Metoda wyznaczania wskaźników referencyjnych w dużym stopniu zależy od sposobu funkcjonowania rynku finansowego oraz od charakterystyki jego instrumentów. Eksperci mówią także o pewnym cyklu życia wskaźników, które należy zreformować lub dostosować do aktualnego etapu ewolucji rynku finansowego, aby w pełni spełniały swoją rolę.

Wskaźniki typu IBOR były powszechnie stosowane, ponieważ obniżały koszty transakcji i ułatwiały zarządzanie ryzykiem finansowania banków. W miarę upływu czasu wskaźniki referencyjne IBOR stały się standardem rynkowym. Natomiast w ciągu ostatnich lat globalne rynki finansowe uległy zmianom. Obserwujemy spadek płynności na rynku pożyczek międzybankowych oraz zmianę sposobu finansowania się banków, dlatego też naturalnym etapem rozwoju rynku finansowego jest przejście na wskaźnik uwzględniający większy zakres danych.

Obecnie coraz częściej wykorzystyane są wskaźniki referencyjne oparte na transakcjach jednodniowych, ponieważ ich liczba jest zazwyczaj największa.

Więcej o reformie wskaźnikowej w Polsce i na świecie przeczytasz na bankiwpolsce.pl.


Podsumowanie

Głównym powodem zmiany dotychczas wykorzystywanych wskaźników referencyjnych na wskaźniki oparte o depozyty jednodniowe jest ewolucja systemu finansowego. W terminie jednodniowym dokonywana jest znaczna ilość transakcji, które obejmują również duże przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie danych historycznych z dokonanych transakcji obecnie uważane jest za metodę adekwatną do bieżących realiów rynku finansowego (zarówno krajowego, jak również międzynarodowego), dlatego też reforma wskaźnikowa to proces, który ma charakter międzynarodowy

Warto podkreślić, że reforma nie wynika z wadliwości WIBOR. KNF wielokrotnie podkreślała zgodność stosowanego do tej pory wskaźnika z wymogami prawa i rozporządzeniem BMR. Sposób ustalania i przekazywania danych, które służą określeniu wartości WIBOR, podlega ścisłym procedurom ijest jednym z najbardziej kontrolowanych procesów na polskim rynku finansowym.

Powodem reformy nie jest również chęć obniżenia oprocentowania kredytów, ponieważ zmiana wysokości zobowiązań kredytobiorców nie jest traktowana przez BMR jako kryterium zmiany wskaźnika referencyjnego. Reforma wskaźników ma być neutralna dla rynków finansowych oraz wszystkich jej uczestników, dlatego też Rozporządzenie BMRi przepisy krajowe przewidują możliwość zastosowania spreadu korygującego, którego celem jest zniwelowanie różnicy między dwoma wskaźnikami.


[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


1485 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39