Jest praca w budżetówce. Najnowsze oferty

2024.03.08 11:31
W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych ofert do pracy w budżetówce. Na jakie stanowiska można aplikować?
Jest praca w budżetówce. Najnowsze oferty
Fot: MW

Osoby, zainteresowane pracą w budżetówce mogą składać dokumenty na wiele różnych stanowisk. W ostatnim czasie pojawiło się bowiem sporo nowych ofert.

Dwa stanowiska podinspektora

Prezydent Białegostoku ogłosił nabór na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna m.in. za księgowanie podatków lokalnych, dokonywanie przypisów i odpisów oraz wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłat i innych postanowień oraz decyzji. 

Szansę na pracę mają osoby z polskim obywatelstwem, wyższym wykształceniem (ekonomicznym, prawniczym, administracyjnym, zarządzanie). Dodatkowym atutem jest znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, umiejętność pracy w zespole czy znajomość obsługi komputera. 

Pracodawca oferuje pierwszą umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto od 4400 do 4600 zł brutto. 

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty do 11 marca w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego lub drogą pocztową. 

Podinspektor w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Poszukiwany jest też podinspektor w zarządzie BKM, który zajmie się m.in. bezpośrednią i telefoniczną obsługą interesantów w sprawach zadłużenia, weryfikacją przedkładanych przez dłużników dokumentów czy wstępną analizą składanych wniosków w sprawach ulg. Pracownik będzie też zajmował się kompletowaniem dokumentacji, przygotowywaniem akt sądowych, sporządzaniem wniosków do organów ścigania o ukaranie sprawców czynów zabronionych itp. 

Poszukiwana jest osoba z wyższych zatrudnieniem (preferowane są kierunki prawnicze, administracyjne, ekonomiczne), mająca polskie obywatelstwo, zdolność do czynności prawnych, która nie jest karana.

Jakie warunki pracy oferuje pracodawca? Zatrudniony może liczyć na pierwszą umowę o pracę na czas określony do pół roku i zarobki w przedziale 4400-4600 zł brutto. 

Chętni mogą się zgłaszać do 11 marca.

Cztery stanowiska głównego specjalisty w Dziale Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ogłasza nabór na cztery stanowiska urzędnicze  głównego specjalisty w Dziale Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej. Osoby, które zostaną zatrudnione, będą się zajmowały m.in. administracją usługami katalogowymi Active Directory, polisami GPO, usługami DNS, WSUS. Do ich obowiązków będzie też należało koordynowanie prac związanych z wdrożeniem rozwiązań on-premises oraz rozwiązań chmurowych w zakresie własnej infrastruktury oraz w zakresie infrastruktury jednostek miejskich,

Od kandydatów wymaga się: polskiego obywatelstwa, wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego oraz przynajmniej czteroletni staż pracy, pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność i prawo jazdy kat. B. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w administracji usługami i systemami IT, znajomość komponentów Active Directory, Azure Active Directory, InTune oraz znajomość zagadnień z zakresu administracji systemem operacyjnym typu Microsoft Windows Server.

Pracodawca oferuje pierwszą umową zawartą na czas określony 6-8 miesięcy) z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 8000 - 8500 zł plus dodatki. 

Zainteresowani mogą składać dokumenty do 29 marca w Centrum Usług Informatycznych. 

ZUS poszukuje dyrektora

Poszukiwany jest też dyrektor białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba na tym stanowisku będzie zarządzała placówką, nadzorowała dochodzenie i egzekucję należności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Alimentacyjnego w likwidacji, ustalenie uprawnień i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czy reprezentowała oddział przed sądami. 

Od zainteresowanych tą ofertą wymaga się: wykształcenia wyższego, 5-letniego stażu pracy, minimum 3 lat doświadczenia w kierowaniu i ponad 4 lata doświadczenia w zarządzaniu. Mile widzialne są studia podyplomowe (ubezpieczenia społeczne, zarządzanie) i minimum 2 lata pracy związanej z zarządzaniem samodzielną jednostką organizacyjną.

Nabór będzie się składał z 2 etapów. Pierwszy polega na teście wiedzy zawodowej ze znajomości przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego. Z kolei drugi to rozmowa kwalifikacyjna

Pracodawca oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bogaty pakiet świadczeń socjalnych i system premiowy.

Dwie osoby na stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

ZUS szuka też osoby na stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków. Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie się zajmowała zapewnieniem opracowania decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych. 

Pracodawca oczekuje wykształcenia minimum średniego (preferowane wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne). Dodatkowym atutem będzie minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową.

Pracownik może liczyć na pewne zatrudnienie, ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, premie kwartalne, rozwój zawodowy, nagrody specjalne i jubileuszowe, bogaty program szkoleń i świadczenia z ZFŚS w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych.

Chętni mogą aplikować do 14 marca przez stronę ZUS-u.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

847 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39