Jest wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

2020.07.06 21:11
Podczas sesji w poniedziałek (6.07) zarząd województwa uzyskał od radnych sejmiku absolutorium.
Jest wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa
Fot: Anna Augustynowicz / UMWP

Nowe przepisy, przed głosowaniem nad absolutoriami dla władz gmin czy województw, obligują przygotowanie raportu o stanie.

- Region pozostaje w tyle w stosunku do innych województw - mówiła prezentując raport o stanie województwa podczas absolutoryjnej sesji sejmiku województwa Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Wymieniała tu przede wszystkim małą liczbę powstających w Podlaskiem nowych firm, wyludnianie się regionu i niski przyrost naturalny.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał z kolei dobrze i sprawnie wydawane środki z Unii Europejskiej:

- Cały czas powtarzam, że jeśli pieniądze będą szybciej trafiać do przedsiębiorców, to szybciej będą mogły wyprodukować dochód, a to przełoży się na status życia naszych mieszkańców.

Kosicki wskazał też inwestycje realizowane z dotacji państwowych (np. drogi Lipsk – granica państwa i Bielsk Podlaski - Hajnówka) czy rekordowe wsparcie dla OSP.

- To dowodzi, że rozwijamy się, idziemy w dobrym kierunku - twierdził marszałek województwa.

Głosowanie nad absolutorium odbyło się po zatwierdzeniu sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych szpitali, instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za rok 2019.

- Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 884 mln 299 tys., co stanowi 94% planu po zmianach - informował skarbnik województwa Paweł Jungerman. - W ciągu roku dochody w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosły o 20 proc. Plan pierwotny wynosił 735 mln 183 tys. zł, wykonanie - 884 mln 299 tys. zł.

- Mamy sytuację stabilną i bezpieczną. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego uważamy, że budżet został wykonany prawidłowo – podkreślił Artur Kosicki apelując o przyznanie absolutorium.

Przeciw jego udzieleniu byli radni z PO i PSL. Podkreślali, że władze regionu przez ostatnie 5 lat nie podjęły żadnych działań, które pomogłyby zniwelować zapóźnienie województwa podlaskiego. Akcentowali również zbyt wysoki deficyt budżetowy, który może stanowić problem, by zapewnić wkład własny do inwestycji unijnych w następnych latach.

Ostatecznie, zarówno wotum zaufania jak i absolutorium zostało przyznane 18 głosami "za". Przeciw głosowało 9 radnych, 2 wstrzymało się. Podobnie było z przyjęciem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Po poniedziałkowej sesji sejmiku województwa zmniejszył się skład opozycyjnego klubu KO w sejmiku województwa.

- Decyzją Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Nazaruk [formalnie z Forum Mniejszości Podlasia - red.] został usunięty z członkostwa w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej z dniem dzisiejszym. Klub Koalicji pozostaje nadal najsilniejszym Klubem opozycyjnym w Sejmiku Województwa Podlaskiego - poinformował, nie podając powodu, Karol Pilecki przewodniczący Klubu KO w Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1756 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39