Kandydaci poszukiwani. Podlaski oddział KAS oferuje 30 etatów

2023.01.02 11:48
W województwie podlaskim trwa nabór do Krajowej Administracji Skarbowej.
Kandydaci poszukiwani. Podlaski oddział KAS oferuje 30 etatów
Fot: KAS Białystok

Przyjmą 30 pracowników

Podlaski oddział Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (referaty dochodzeniowo-śledcze z miejscem pełnienia służby w Łomży, Suwałkach i Białymstoku), do komórek Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży i Suwałkach oraz do oddziałów celnych granicznych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kontrolują przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związane z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują także ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Na chętnych, którzy z wynikiem pozytywnym przejdą wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 30 etatów.

- Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie. Ponadto powinny nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz powinny korzystać z pełni praw publicznych, a także wykazywać się nieposzlakowaną opinią - poinformował rzecznik prasowy podlaskiej KAS Radosław Hancewicz.

Złożone etapy naboru

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzi weryfikacja formalna złożonych dokumentów, a następnie test wiedzy nt. organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz zagadnień społeczno-gospodarczych.

Następnie kandydaci przechodzą testy: psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe do pełnienia służby; sprawności fizycznej oraz kompetencyjny, który pozwala na ocenę m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i innych kartotekach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Jakie są zarobki?

Po przyjęciu do służby, KAS oferuje uposażenie zasadnicze zaczynające się od okołu 3891 zł brutto, dodatki: dodatek za wysługę lat, kontrolerski, za pracę w godzinach nocnych, żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Służbie Celno-Skarbowej mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonego nabor na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1560 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39