Kolejne ulice zostaną zdekomunizowane. W Białymstoku patronem przestaje być Maksym Gorki

2018.01.17 16:47
Kolejne ulice w naszym regionie - w ramach ustawy dekomunizacyjnej - zmienią swoje nazwy. Wojewoda podpisał dokumenty, które pozwalają na modyfikacje w kilku podlaskich miejscowościach.
Kolejne ulice zostaną zdekomunizowane. W Białymstoku patronem przestaje być Maksym Gorki
Fot: Dorota Mariańska

W środę (17.01) wojewoda podlaski podpisał zarządzenia zastępcze, które zmieniają nazwy kilku ulic w niektórych podlaskich miejscowościach. Ponadto nowego patrona zyska też jedna białostocka ulica.

W stolicy Podlasia nie będzie już ul. Maksyma Gorkiego (pisarza, bliskiego i zaufanego współpracownika Stalina). Ta zastąpiona zostanie ul. por. Anatola Radziwonika. Był on uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, później natomiast dowodził placówką konspiracyjną Obwodu AK Szczuczyn. 12 maja 1949 r. jego oddział został otoczony przez silne zgrupowanie wojsk NKWD. Porucznik poległ podczas próby przebicia się przez pierścień okrążenia.

Kolejna modyfikacja dotyczy Zambrowa. Patronem jednej z ulic nie będzie już Bolesław Podedworny, któremu w 1947 r. przydzielono mandat w sfałszowanych przez komunistów wyborach. Później pełnił on funkcję m.in. podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych oraz ministra leśnictwa w komunistycznych rządach Józefa Cyrankiewicza i Bolesława Bieruta. Dlatego Podedwornego zastąpi Witold Pilecki: żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz.

Zmianie ulegną również nazwy dwóch ulic w Szumowie (pow. zambrowski). Tu także "zdetronizowany" zostanie Bolesław Podedworny. Na jego miejscu pojawi się kpt. Antoni Kozłowski. To właśnie on dowodził oddziałem, który w 1944 r. odbił z rąk niemieckich 30 osób. Do jego sukcesów zaliczyć można także uwolnienie więzionych w Łomży 400 Polaków.

Poza tym w Szumowie nie będzie już ulicy ul. XXX-lecia, która została ustanowiona dla uczczenia 30-lecia istnienia PRL. Teraz ulicy tej nadano nazwę sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego. Służył on w 33. Pułku Piechoty w Łomży. Uczestniczył także w wojnie obronnej 1939 r., a kilka lat później brał udział w brawurowej akcji odbicia 400 więźniów z więzienia w Łomży. W 1945 r. został pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Partyzanckim w 1992 r.

Także Wizna (pow. łomżyński) będzie miała nową ulicę. Zamiast 35-lecia (PRL) pojawi się ul. kpt. Stanisława Brykalskiego, który był zastępcą kpt. Władysława Raginisa - dowódcy obrony Wizny.

Natomiast nie ma jeszcze decyzji wojewody dotyczących ul. Stanisława Leca oraz
ul. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, a także ul. Grzegorza Kunawina w Dąbrowie Białostockiej, ul. Aleksandra Zawadzkiego w Sejnach oraz ul. Jakuba Kołasa w Hajnówce.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

963 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39