Konferencja "Przebudzenie Zabytków"

dodane dnia: 2024-04-11 przez: Dali01
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2024-04-12
Organizatorzy zapraszają na konferencję "Przebudzenie Zabytków".

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana tematyka konserwacji zabytków Podlasia. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele instytucji takich jak Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Podlaskie, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet w Białymstoku.

Harmonogram:

9.00-9.30 - otwarcie konferencji

I sesja - moderator Jerzy Urwanowicz - pełnomocnik wojewody ds. ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Podlasia
9.30-9.50 - Dominika Wybult, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku: "Kurhany wodzowskie w województwie podlaskim. Badania i ochrona"
9.50-10.20 - Hubert Lepionka, Muzeum Podlaskie w Białymstoku: "Cmentarzyska ze stelami w województwie podlaskim. Dotychczasowe odkrycia i aspekty ochrony konserwatorskiej"
10.20-10.40 - Irena Taranta, Muzeum Podlaskie w Białymstoku: "Waloryzacja i rozpoznanie podziemnych zabytków dziedzictwa kulturowego w systemie ochrony zabytków na przykładzie cmentarza i katakumb monasteru pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślui późnogotyckiego klasztoru bernardynów w Tykocinie"
10.40-11.00 - Agnieszka Witek, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku: "Nagrobkidziedzictwo niezbędne do zachowania"
11.00-11.30 - dyskusja
11.30-12.00 - przerwa kawowa

II sesja - moderator Karol Łopatecki - Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
12.00-12.30 - Piotr Jamski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk: "Dziedzictwo kampanologiczne na Podlasiu. Historia, wyzwania, nadzieje"
12.30-13.00 - Artur Gaweł, Uniwersytet w Białymstoku: "Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu"
13.00-13.20 - Edyta Murawska-Derewońko, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu: "Centralny Magazyn Zbiorów w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu- ochrona zabytków ruchomych"
13.20-13.50 - dyskusja
13.50-14.30 - lunch

III sesja - moderator Grzegorz Ryżewski - główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa Oddziale Terenowym w Białymstoku
14.30-14.50 - Iwona Górska, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Białymstoku: "Pomniki Historii w województwie podlaskim"
14.50-15.20 - Piotr Jamski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk: "Zespoły dzwonowe"
15.20-15.40 - Adam Wawrusiewicz, Muzeum Podlaskie w Białymstoku: "Skarby na piaskach… Studium wartości i zagrożeń stanowisk wydmowych północnego Podlasia"
15.40-16.10 - dyskusja, zamknięcie konferencji
Miejsce imprezy
Pałac Hasbacha (ul. Dojlidy Fabryczne 23, Białystok)

879 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39