Koniec prac. Droga S61 znów w pełni dostępna

2024.07.05 06:59
Na odcinku drogi Kolno - Stawiski nie ma już spękań i poprzecznych nierówności. Kierowcy mogą bez przeszkód poruszać się obiema jezdniami.
Koniec prac. Droga S61 znów w pełni dostępna
Fot: GDDKiA Białystok

Równo miesiąc trwała naprawa gwarancyjna nawierzchni betonowej na 4-kilometrowym odcinku S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód. Na czas prac zamknięta była jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy korzystali z sąsiedniej nitki w obu kierunkach. Rozpoczęło się już przywracanie stałej organizacji ruchu, który odbywa się już po obu jezdniach.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 roku, w trakcie rutynowego przeglądu nawierzchni odcinka S61 Kolno – Stawiski (oddanego do ruchu w sierpniu 2021 roku), pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwierdzili spękania podłużne oraz nierówności poprzeczne na blisko rocznej nawierzchni. Przez niemal półtora roku prowadzone były badania mające wskazać przyczyny uszkodzeń nawierzchni oraz trwała jej diagnostyka. Sprawdzano, jak spękana nawierzchnia "zachowuje się" wraz z upływem czasu, aby dobrać optymalny sposób naprawy.

Ostatecznie wykonawca przygotował i uzgodnił z GDDKiA program naprawczy. 3 czerwca 2024 roku rozpoczęła się naprawa gwarancyjna prowadzona na koszt wykonawcy. Na zamkniętym odcinku część spękań zostało usuniętych przy zastosowaniu preparatów epoksydowych, a część poprzez wymianę nawierzchni na nową - między inymi tam, gdzie obok nieregularnych spękań pojawiły się nierówności poprzeczne.

Te ostatnie roboty polegały na skuciu betonu grubości 29 centymetrów w pełnym przekroju jezdni na dwóch odcinkach o łącznej długości około 114 metrów. Potem miejsca te oczyszczono, a następnie ułożona została nowa nawierzchnia z betonu cementowego. Gdy ten "dojrzał", wykonane zostało nowe oznakowanie poziome.

Na nową nawierzchnię wykonawca udzielił 10-letniej gwarancji liczonej od dnia zakończenia naprawy. Okres i warunki gwarancji będą takie same, jak dla pozostałej części jezdni oddanej do użytku latem 2021 roku.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

714 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39