Koniuktura gospodarcza w Podlaskiem. Idzie zastój w budownictwie

2023.05.03 14:25
Pomimo, że podlascy przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gospodarczą niekorzystnie, ocena ta wypada nieco lepiej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego większość danych dotyczących gospodarki regionu przedstawi się nieco lepiej niż przed rokiem. Wyraźnie rysuje się kryzys w budownictwie.
Koniuktura gospodarcza w Podlaskiem. Idzie zastój w budownictwie
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
W marcu rozpoczęto budowę 60% mniej mieszkań niż przed rokiem

Spadło bezrobocie, wzrost płac nie dogania inflacji

Urząd Statystyczny w Białymstoku opublikował comiesięczne dane nt. sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego. Jest już zestawienie dla marca 2023 r. Wg niego w okresie styczeń–marzec 2023 r., podobnie jak przed rokiem, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym (o 1,5%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2023 r. ukształtowała się na poziomie 7,5% i zmniejszyła się zarówno w porównaniu z zanotowaną miesiąc wcześniej (o 0,1 p. proc.), jak i w skali roku (o 0,3 p. proc.).

W okresie pierwszych trzech miesięcy tego roku wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł 13,4% i był wyższy niż przed rokiem.

Produkcja przemysłowa spada

W okresie styczeń–marzec, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, zanotowano spadek cen skupu podstawowych produktów roślinnych, zaś ich wzrost w obrocie wolnorynkowym. Równocześnie zdrożały produkty zwierzęce w skupie.

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 r. ukształtowała się na poziomie niższym niż przed rokiem (o 1,7%), podczas gdy rok wcześniej zanotowano jej wzrost.

Przed nami zastój w budownictwie

W województwie podlaskim w pierwszym kwartale wartość produkcji budowlano-montażowej, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, zwiększyła się w ujęciu rocznym (o 21,3%).

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń–marzec 2023 r. wzrosła w skali roku (o 37,2%), podczas gdy rok wcześniej zanotowano jej spadek. Jednocześnie w analizowanym okresie spadła liczba lokali mieszkalnych, na których realizację wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 32,0%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 63,5%).

Sprzedaż detaliczna jeszcze rośnie

W okresie pierwszych trzech miesięcy br. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej (o 12,1%), zaś spadek sprzedaży hurtowej (o 3,5%) w skali roku, podczas gdy przed rokiem zaobserwowano wzrost zarówno sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w końcu marca 2023 r. zwiększyła się w ujęciu miesięcznym (o 0,3%) oraz rocznym (o 3,4%). W ciągu analizowanego miesiąca do rejestru REGON wpisano o 12,6% więcej nowych jednostek niż w lutym br., a wykreślono z niego o 22,6% więcej jednostek. W końcu marca 2023 r. zawieszoną działalność miało o 1,1% mniej podmiotów niż miesiąc wcześniej.

W kwietniu 2023 r. przedsiębiorcy w większości badanych obszarów oceniali koniunkturę niekorzystnie, ale lepiej niż miesiąc wcześniej. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcjach transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Ich pogorszenie zanotowano tylko w budownictwie.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1407 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39