Kontrole zwolnień lekarskich. Wyniki szokują

2024.05.09 09:44
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich, które zostały przeprowadzone w pierwszym kwartale tego roku. Kwota wstrzymanych oraz obniżonych świadczeń chorobowych może szokować.
Kontrole zwolnień lekarskich. Wyniki szokują
Fot: ZUS

ZUS cały czas kontroluje zwolnienia lekarskie. Podsumował wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Kwota  wstrzymanych, zwróconych i obniżonych świadczeń chorobowych wyniosła ponad 57,7 mln zł, w województwie podlaskim 1,2 mln zł.

- W całym kraju także w Podlaskiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie kontroluje zwolnienia lekarskie. Pracownicy ZUS-u sprawdzają, czy osoby chore prawidłowo wykorzystują czas przeznaczony na rekonwalescencję, a lekarze orzecznicy ZUS-u weryfikują czy ubezpieczony jest nadal chory, a e-ZLA jest zasadne. Kontrole to nie wszystko. ZUS ma również obowiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W pierwszym kwartale tego roku w Podlaskiem skontrolowano 3,3 tys. zwolnień lekarskich, a więc prawie o 500 więcej niż analogicznym okresie 2023 r. Podjęto decyzję o wstrzymaniu wypłaty 187 zasiłków chorobowych na łączną kwotę 267,6 tys. zł. Kwota, którą ZUS odzyskał, jest wyższa o ponad 66 tys. zł niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

W całej Polsce od stycznia do marca ZUS sprawdził 137,2 tys. osób, które przebywały na zwolnieniach. W sumie wydano 9,8 tys. decyzji. Kwota wstrzymanych zasiłków w całym kraju może szokować, bo wynosi aż 12 mln zł.

- Ponadto po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ZUS obniżył wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W regionie wypłaty zmniejszano  353 osobom na kwotę 961,5 tys. zł, w kraju 29,8 tys. osobom na kwotę 45,7 mln zł.  Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do marca 2024 roku na terenie województwa podlaskiego wyniosła ponad 1,23 mln zł. To o 448 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skali kraju wynik finansowy tegorocznych kontroli i obniżonych świadczeń jest wyższy od tego z I kwartału ubiegłego roku o niemal 12,7 mln zł  i wynosi ponad 57,7 mln zł - wyjaśnia Krupicka. 

Ludzie robią różne rzeczy, będąc na zwolnieniach

Mimo licznych kontroli wciąż wiele osób, będących na zwolnieniach lekarskich, wykorzystuje je nie tak, jak powinny. Niektórzy, zamiast wracać do zdrowia pracują, albo biorą udział w imprezach okolicznościowych. Jak wykazały kontrole, niektórzy brali np. udział w kolędowaniu.

Wiele osób wciąż traktuje zwolnienie jak urlop i w tym czasie decyduje się na wyjazdy, także za granicą.

Jednak jak się okazało, najwięcej osób, którym wstrzymano zasiłki - pracowało. Co ciekawe, wśród nich była m.in. dyrektor szkoły, która w czasie długotrwałego zwolnienia lekarskiego, logowała się do dziennika elektronicznego, brała udział w rozpoczęciu roku szkolnego, a także mailem wydawała polecenia służbowe pracownikom. 

Osoby, które zostaną "przyłapane" na tym, że nie wykorzystują zwolnienia tak, jak powinny, mogą liczyć się z tym, że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. W takich  sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już  wypłacone, nakazuje jego zwrot. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że kontrolowana osoba jest już zdrowia i zdolna do pracy, wówczas zapada decyzja o skróceniu zwolnienia lekarskiego. 

Warto pamiętać, że nie tylko ZUS przeprowadza kontrole zwolnień. Mogą to też robić przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych. 

- Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych). Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy - tłumaczy rzeczniczka ZUS.

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

1377 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39