KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

2023.04.06 08:50
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na czas wakacji przygotowała specjalne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci osób ubezpieczonych w Kasie. Wnioski zgłoszeniowe można już składać.
KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
Fot: Pixabay/Zdjęcie ilustracyjne

Turnusy rehabilitacyjne to propozycja dla dzieci rolników, ubezpieczonych w KRUSie. Wypoczynek dzieci połączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne
i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Aby skierować dziecko na turnus, należy spełniać pewne warunki. Mianowicie, przynajmniej jedno z rodziców czy prawnych opiekunów ma ubezpieczenie społeczne jako rolnik z mocy ustawy. Jeżeli taka osoba ubezpieczona jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok. Ponadto na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, które jest uprawnione do renty rodzinnej. Na turnusy można zgłaszać dzieci urodzone w latach 2008 – 2016 (7 - 15 lat). Natomiast podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny odbędzie się z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod opieką wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone będą od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2023 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 25.06 - 15.07.2023 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 13.07 - 02.08.2023 r.

oraz

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie
w terminie 20.07 - 09.08.2023 r.

Jeśli jesteśmy zainteresowani skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny, trzeba zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: "wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny" oraz "informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego". Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk "informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą". Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Białystok – 85 7497305, Zambrów - 86 2760878, Augustów – 87 6446714.

Wnioski należy złożyć do 10 maja.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

781 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39