Lato unijnego projektu Wodociągów Białostockich

2021.09.27 08:07
Letni etap realizacji współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej projektu "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków" Wodociągi Białostockie mogą zaliczyć do udanych. Ostatnie zadania objęte harmonogramem – włącznie z tymi, o które przedsięwzięcie zostało w jego trakcie rozszerzone – przebiegają planowo.
Lato unijnego projektu Wodociągów Białostockich
Fot: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Zmodernizowane technologiczne stawy infiltracyjne w SUW Wasilków

Zaczynając od wykonywanych na białostockich ulicach (właśnie one są tymi dodatkowymi), głównie w dzielnicy Zawady: Rzędziana, Kiemliczów i Polnej – tam jest uzgadniana dokumentacja powykonawcza i przygotowywane są prace odbiorowe. Podobnie rzecz ma się na ulicach Zwierzynieckiej i Wasilkowskiej. Stan ten dotyczy zarówno współfinansowanej przez UE budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jak i sieci wodociągowej, którą Wodociągi Białostockie realizują ze środków własnych. Jesienią wszystkie wymienione prace powinny być ostatecznie zakończone.

Część właścicieli położonych tam posesji już załatwia formalności związane z podłączeniem się do nowych linii. Oprócz oczywistych korzyści, jakie daje stały dostęp do wody wodociągowej warto też zaznaczyć zalety niemartwienia się o płynne nieczystości, które w sposób ciągły są odbierane przez sieć kanalizacji sanitarnej i transportowane do oczyszczalni ścieków.

Do finału zmierzają ostatnie zadania prowadzone na obiektach Wodociągów Białostockich. Wyraźne zmiany już są widoczne – zarówno przy "Modernizacji stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie", jak i "Hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków". Ich rozmach imponuje i co warto zaznaczyć – dotyczy różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

W Wasilkowie zmodernizowane, odpowiednio wyprofilowane, w pełni działające stawy infiltracyjne technologiczne ładnieją z dnia na dzień. W dużej części zazieleniły się już umocnione specjalną siatką skarpy. Stawy rezerwowe są w trakcie zaawansowanej modernizacji i też niedługo odmienią swój wygląd. Widać wyraźnie, jak odmładza się najstarszy obiekt Wodociągów Białostockich. Wszystkie roboty mają zakończyć się jesienią br.

Zmienia się też Oczyszczalnia ścieków. Faliste przykrycia komór osadników wstępnych nie tylko niwelują przenikanie uciążliwych zapachów do atmosfery, ale też nadają obiektowi jeszcze bardziej industrialne oblicze. Taki charakter oczyszczalnia zyskuje też dzięki nowym, lśniącym w słońcu instalacjom kolumn z wypełnieniem mineralnym typu lawa wulkaniczna. Odznaczają się one wysoką efektywnością usuwania odorów i substancji złowonnych. Zakończenie całego zadania planowane jest na wiosnę 2022 roku.


Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1401 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39