Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Białymstoku

dodane dnia: 2024-07-09 przez: Policealna Szkoła dla Dorosłych
Termin promocji: 2024-07-09 - 2024-07-31
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH
Ile trwa nauka?
Gdy jesteś Absolwentem:
- 8 letniej szkoły podstawowej – nauka w liceum trwa 4 lata,
- branżowej szkole pierwszego stopnia, nauka w liceum trwa 3 lata (tj. rozpoczynasz naukę na trzecim semestrze 4-letniego LO),
- w przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę LO lub Technikum (przerwałeś/aś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni, wyższy semestr.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej (dzięki czemu zdobywa wykształcenie średnie). Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego (egz. nieobowiązkowy) otrzymuje świadectwo maturalne (dojrzałości).

Warunki przyjęcia:
-ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły (w uzasadnionych przypadkach możemy przyjąć osoby, które ukończyły 16 lat)
-w przypadku przerwania edukacji w innej szkole istnieje możliwość podjęcia nauki na semestrze odpowiednio programowo wyższym.

Po zakończeniu nauki w LO masz pierwszeństwo w rekrutacji do Policealnej Szkoły dla Dorosłych „PRYMUS” w Białymstoku na dowolny - wymarzony kierunek.
Dodatkowo gwarantujemy 20% zniżki na każdy ponadprogramowy kurs zawodowy organizowany przez szkołę!

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Nabór prowadzimy dwa razy w roku, na semestry:

*jesienny - zajęcia rozpoczynają się we wrześniu;
*wiosenny - zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Wymagane dokumenty:

1.świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej lub branżowej szkoły pierwszego stopnia albo gimnazjum,
2.dowód osobisty (do wglądu),
3.kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły,

prowadzimy Elektroniczny System Rekrutacji - www.spo.edu.pl/e-rekrutacja

717 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39