Los żywotników na Plantach przesądzony. Inwestycja pochłonie 46 milionów złotych

2024.03.26 12:40
Radni Białegostoku zdecydowali, że tuje rosnące na Plantach nie zostaną uznane za pomniki przyrody. Dyskusja nad przyszłością drzew rosnących przy Alei Zakochanych miała związek z rozpoczętą przez miasto rewitalizacją parku.
Los żywotników na Plantach przesądzony. Inwestycja pochłonie 46 milionów złotych
Fot: UM Białystok
Wizualizacja parku po rewitalizacji

Prace już się rozpoczęły

Prace przy przebudowie zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku rozpoczęły się w lutym 2024 r. Mają powstać nowe nawierzchnie, nowe nasadzenia roślin, będzie też wymiana oświetlenia. Przebudowana zostanie także pobliska ul. Akademicka.

Inwestycja ma na celu rewaloryzację Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zaleceniami konserwatorskimi i wydanym pozwoleniem na budowę, w tym także w zakresie zieleni – istniejącej i planowanej do wykonania. Dlatego też w celu przywrócenia historycznego wyglądu Plantom część żywotników zachodnich ma zostać wymieniona na nowe.

Jakie zmiany czeka Park Planty?

Podczas rewaloryzacji Parku Planty planowane jest odtworzenie układu alejek parkowych i wymiana ich nawierzchni na granitową oraz typu HanseGrande (aleja główna od ul. Akademickiej do ul. Mickiewicza, Bulwary Kościałkowskiego oraz alejki boczne).

Planowane jest również odtworzenie różanki wraz z montażem systemu nawodnienia, wykonanie kwietników dywanowych, rekultywacja trawników, wymiana roślin, odtworzenie wyglądu latarni parkowych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz instalacji energetycznej.

Cała inwestycja ma kosztować w sumie prawie 46 mln zł i zakończyć się w terminie 26 miesięcy od podpisania umowy.

Agata Rosińska
24@bialystokonline.pl

1004 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39