Macierzyński, rodzicielski, ojcowski. Kiedy ojcowie mogą korzystać z tych urlopów?

2023.06.22 10:46
Zbliżający się Dzień Ojca (23.06) jest dobrą okazją do przypomnienia, z jakich urlopów i zasiłków mogą korzystać mężczyźni, gdy urodzi im się dziecko. ZUS zauważa, że ojcowie coraz częściej wykorzystują możliwość korzystania z np. zasiłku macierzyńskiego.
Macierzyński, rodzicielski, ojcowski. Kiedy ojcowie mogą korzystać z tych urlopów?
Fot: Pixabay

Zasiłek macierzyński również dla ojców

Rodzice mogą liczyć łącznie na 61 tygodni wolnych od pracy, na które składają się urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Okres ten może być dłuższy dla rodziców, którym urodziło się, bądź przyjęli na wychowanie więcej niż jedno dziecko, a także dla rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie "Za życiem".

- Dodatkowo panowie mają prawo do urlopu ojcowskiego, który trwa dwa tygodnie i jest przeznaczony tylko dla nich. Podczas korzystania z tych urlopów otrzymują płatny zasiłek macierzyński, o ile podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Tylko od stycznia do kwietnia tego roku zasiłek macierzyński pobrało ponad 335 tys. rodziców, z czego ponad 60,6 tys. to ojcowie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W województwie podlaskim z zasiłku macierzyńskiego w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 r. korzystało prawie 10 tys. osób, a 1,6 tys. z nich to mężczyźni.

Kiedy tata może być na macierzyńskim?

Przy urodzeniu bądź przyjęciu na wychowanie jednego dziecka urlop macierzyński trwa 20 tygodni.

– Zdecydowanie częściej to kobiety z niego korzystają i zostają z nowonarodzonym dzieckiem w domu. Powodem tego jest zapewne fakt, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Natomiast, jeśli po 14. tygodniach od urodzenia dziecka mama będzie chciała wrócić do pracy, to maluchem może zaopiekować się ubezpieczony tata. Z takiej możliwości urlopu macierzyńskiego w całym kraju skorzystało ponad 2,7 tys. mężczyzn, a w Podlaskiem 80.

Wydłużony urlop rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Od 26 kwietnia okres tego urlopu został wydłużony o 9 tygodni, z 32 do 41 tygodni - w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka i z 34 do 43 tygodni - w przypadku więcej niż jednego dziecka.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż 5 częściach. Co ważne dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli ubezpieczona mama wykorzystała urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze np. 32 lub 34 tygodni, to pozostałe 9 tygodni może wykorzystać już tylko drugi rodzic.

Urlop tylko dla ojca

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski, który wynosi 2 tygodnie.

- Należy pamiętać o tym, że urlop ojcowski można wykorzystać do dnia, w którym dziecko skończy 12. miesiąc życia, albo dnia, w którym minie 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat. Jeśli ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. 26 kwietnia 2023 r., to może skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia albo 14. roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka – dodaje rzeczniczka.

W kraju na urlopie ojcowskim w ciągu czterech miesięcy 2023 r. było ponad 56,8 tys. mężczyzn, w województwie podlaskim z tego uprawnienia skorzystało 1,5 tys. ojców.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1411 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39