Mamy odpowiedź marszałka dotyczącą skrzyżowania, na którym dochodzi do wielu wypadków

2024.04.16 09:55
Długo zajęło marszałkowi odpowiedzenie nam, jaką decyzję podejmie w sprawie problematycznego skrzyżowania w Ogrodniczkach. Co udało nam się uzyskać? Szczegóły poniżej.
Mamy odpowiedź marszałka dotyczącą skrzyżowania, na którym dochodzi do wielu wypadków

Sprawa toczy się od kilku miesięcy

Pod koniec marca opublikowaliśmy artykuł o problematycznym skrzyżowaniu ulic Białostockiej i Nowodworskiej z drogą wojewódzką nr 676 w Ogrodniczkach, które jest miejscem, gdzie dochodzi do wielu wypadków i kolizji drogowych. Szczegóły: Na tym skrzyżowaniu dochodzi do wielu wypadków. Czy marszałek zgodzi się na sygnalizację?.

Radny Rady Miejskiej w Supraślu Daniel Sadowski zgłaszał do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) potrzebę zamontowania na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. PZDW przeprowadził wstępną, jednak negatywną dla wnioskującego radnego ocenę. Postulaty mieszkańców wsi Ogrodniczki, Karakule i Ciasne wsparł wówczas burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, który 19 lutego zainterweniował w tej sprawie u marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.

13 marca została przeprowadzona komisja w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie omawianego skrzyżowania. Oddelegowani do prac w komisji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, a także władz Gminy Supraśl w osobie Burmistrza Radosława Dobrowolskiego dokonali wnikliwej analizy istniejącej sytuacji w zakresie istniejącego oznakowania przedmiotowego miejsca.

Komisja wskazała potrzebę wprowadzenia dodatkowego oznakowania "obszar zabudowany" oraz zlokalizowania urządzenia mierzącego prędkość przejeżdżających pojazdów z jednoczesnym informowaniem o ewentualnym przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Dodatkowo ustalono, że zostanie rozpatrzona możliwość skierowania wystąpienia do Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru.

Jest decyzja marszałka

Ostateczne decyzje w zmianie organizacji ruchu podejmuje zarządca drogi, czyli marszałek województwa podlaskiego. Kilkakrotnie próbowaliśmy się z nim skontaktować - bezskutecznie. Jednak teraz mamy już odpowiedź.

Jak przekazała nam Małgorzata Półtorak, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej UMWP:
"W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o zmianie organizacji ruchu (wprowadzenie obszaru zabudowanego) oraz instalacji radarowego wyświetlacza prędkości. Docelowo rozważana jest przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo lub instalacja sygnalizacji świetlnej. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wystąpił również o opinię Komendy Wojewódzkiej Policji w kwestii instalacji fotoradaru, co w naszej ocenie również pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa".

Będziemy śledzić ten temat na bieżąco.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl
983 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39