Marszałek z zarządem otrzymali wotum zaufania

2023.06.19 20:19
W poniedziałek (19.06) podczas sesji sejmiku, radni udzielili zarządowi wotum zaufania i absolutorium.
Marszałek z zarządem otrzymali wotum zaufania
Fot: Mateusz Duchnowski /UMWP

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu wotum zaufania, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego starannie rozpatrzyli raport dotyczący stanu województwa. Z raportu wynikało, że zarówno sytuacja gospodarcza w regionie, jak i w kraju, uległa poprawie. Eksport, produkcja przemysłowa, płace, sprzedaż i konsumpcja rosły w szybkim tempie. Wzrost PKB na mieszkańca w porównaniu do poprzedniego roku był istotny, a tempo wzrostu przewyższało średnią krajową, co stanowiło wyraźny znak poprawy gospodarczej. Sytuacja materialna gospodarstw domowych również poprawiała się, zwiększały się dochody, spadała stopa bezrobocia, a wskaźnik migracji, czyli liczba osób wyjeżdżających z regionu, malał.

Niemniej jednak, raport wskazywał również na pewne wyzwania. Wśród negatywnych aspektów można było zauważyć niski odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz niedostateczną liczbę łóżek w szpitalach w przeliczeniu na pacjenta. Istniała również potrzeba zwiększenia inwestycji w utwardzenie dróg. Ostatecznie 17 radnych zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania, 7 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Na ostatnim posiedzeniu radni mieli możliwość zapoznać się także ze sprawozdaniem dotyczącym wykonania budżetu za poprzedni rok. Dochody województwa, które pierwotnie zaplanowano na kwotę ponad 770 mln zł, zostały zrealizowane na poziomie ponad 93 proc., co stanowiło 720,5 mln zł. Natomiast wydatki, które pierwotnie ustalono na blisko 840 mln zł, zostały zrealizowane na poziomie ponad 84,7 proc., czyli 711 mln zł. Największe kwoty zostały przeznaczone na obszary takie jak transport, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego oraz ochrona zdrowia. Ostatecznie budżet zamknął się z nadwyżką w wysokości 9,5 mln zł.

Wykonanie planu finansowego za miniony rok pozytywnie zostało ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO), która nie zgłosiła żadnych uwag. RIO nie podzieliła stanowiska komisji rewizyjnej sejmiku, która wnioskowała o nieudzielenie absolutorium. W głosowaniu radni odrzucili wniosek komisji rewizyjnej.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1423 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39