Młodzi twórcy mogą ubiegać się o stypendium prezydenta miasta

2012.11.09 00:00
Do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego prezydenta miasta Białegostoku. Ubiegać się o nie mogą wszyscy młodzi artyści, a także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Młodzi twórcy mogą ubiegać się o stypendium prezydenta miasta
Fot: UM Białystok

Młodzi twórcy mogą składać wnioski o prezydenckie stypendium do końca tego miesiąca. Stypendium obejmie cały rok 2013 bądź jego pierwszą połowę.

Wsparcie finansowe jest przeznaczone dla osób działających na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia. Dziedziny, w których można starać się o stypendium to: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuka wizualna, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Stypendium nie może być przeznaczone na realizację przewodu magisterskiego lub doktorskiego, zakup środków trwałych oraz dokształcanie się.

Wnioski o przyznanie stypendium dla młodych twórców powinny zawierać m.in. informację o dotychczasowej pracy artystycznej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wystawy, publikacje) oraz wysokość wnioskowanej kwoty stypendium. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie swojej działalności powinna również przedstawić program, zakres i plan zamierzeń twórczych oraz harmonogram pracy.

O stypendium prezydenta Białegostoku, na różne działania, można ubiegać się kilkukrotnie. Warto zaznaczyć, że wnioski osób, które nie mają jeszcze dorobku artystycznego nie będą rozpatrywane.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1104 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39