Młodzi twórcy z Białegostoku mogą ubiegać się o stypendia

2022.11.02 15:09
Jeśli jesteś młodym twórcą działającym na terenie Białegostoku, zajmujesz się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - możesz ubiegać się o stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku. Nabór trwa do 30 listopada.
Młodzi twórcy z Białegostoku mogą ubiegać się o stypendia
Fot: Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia będą przyznawane osobom, które nie ukończyły 35. roku życia i działają w takich dziedzinach jak: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Prawidłowy wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy lub oświadczenie o wykonywaniu wolnego zawodu),

- program stypendium i harmonogram pracy,

- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (przedstawioną chronologicznie),

- wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,

- informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Stypendium może być przyznane na realizację przedsięwzięcia nowego, dotychczas nieprzedstawianego, a nawet nieupublicznianego. Powinno być ono indywidualnym autorskim dziełem lub projektem. Co ważne, tematyka i zakres przedsięwzięć stypendialnych powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien zostać zrealizowany najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. (półroczny) lub do 31 grudnia (roczny).

Proponowane projekty powinny posiadać potencjał jakości artystycznej (oryginalność koncepcji i nowatorstwo), także brak znamion komercyjności i możliwość publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Materialne wytwory projektów nie mogą podlegać sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce "Kultura" na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie "stypendia – młodzi twórcy") należy do 30 listopada:

- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego),

- lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku – w punkcie Informacja.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1704 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39