369 osób online

Można dostać stypendia za dobre wyniki w nauce. Trwa nabór

2021.10.07 12:31
Już tylko do piątku (8.10) trwa nabór wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Zainteresowani muszą się pospieszyć.
Można dostać stypendia za dobre wyniki w nauce. Trwa nabór
Fot: wrotapodlasia.pl

Zostały jeszcze 2 dni na złożenie wniosku przyznanie stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Dodatkowe fundusze mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podlaskiego, którzy w w roku szkolnym 2020/2021 zdobyli średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,00 i co najmniej trzykrotnie byli laureatami konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. Jeśli uczeń w momencie składania dokumentu jest niepełnoletni, wówczas w jego imieniu składa go rodzic lub opiekun prawny. Wiarygodność danych zawartych w formularzy potwierdza następnie dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Dokumenty uzupełnione elektroniczne ) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kancelarii ogólnej (pokój 022) bądź przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2020/2021 wyniesie 4000 zł.

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej mogą dzwonić pod nr tel. 85 66 54 536.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.