Można dostać stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce

2019.08.21 12:58
Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce. Wnioski będą przyjmowane do 20 września.
Można dostać stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce
Fot: wrotapodlasia.pl

Do 20 września można składać wnioski o stypendia

Osoby, które mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w nauce mogą liczyć na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski można składać od 20 sierpnia do 20 września.

Dodatkowe fundusze mogą dostać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące osiągnięcia: uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00; byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

O stypendium może ubiegać się osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny. Wiarygodność dokumentów potwierdza dyrektor placówki, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał ubiegający się o stypendium.

Stypendium wynosi 4000 zł

Wnioski są do pobrania na stronie wrotapodlasia.pl. Osoby, chcące się ubiegać o stypendium muszą je uzupełnić i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO. Można to zrobić osobiście w kancelarii ogólnej urzędu - parter, pokój 022, bądź przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 wyniesie 4000 zł.

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej mogą dzwonić pod numer 85 66 54 536 lub pisząc na adres: urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

Polecamy
Gabinet Masażu Ewa Taul
Gabinet Masażu Ewa Taulul. J. Bema 11 lok. 66
15-369 Białystok

Więcej informacji
659 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39