Na Białymstoku przybyło 38 tutorów. To podnosi prestiż uczelni

2023.10.23 16:24
W lipcu bieżącego roku kilkudziesięciu nauczycieli akademickich z Białegostoku przeszło program szkoleniowy "Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense".
Na Białymstoku przybyło 38 tutorów. To podnosi prestiż uczelni
Fot: PB/D. Piekut

Od lipca zeszłego roku Politechnika Białostocka realizuje projekt pt. "Doskonałość dydaktyczna uczelni". Inicjatywa ta zakłada wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji kadr. Uczelnia zdobyła na ten cel ponad 900 tys. zł w ramach konkursu Ministra Edukacji i Nauki. Pieniądze pochodzą programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanego na uczelni projektu powstały HUB Dydaktyki, a w jego strukturach – dwa laboratoria: Laboratorium Tutorów oraz Laboratorium Innowacji Dydaktycznych. Mają one na celu m.in. opracowanie oraz wdrożenie instytucjonalnego wsparcia innowacji dydaktycznych oraz motywowania nauczycieli do pogłębiania swoich kompetencji. Dzięki nim możliwe będzie także pracowanie systemu finansowania grantów dydaktycznych, badań dydaktycznych skierowanych w formie indywidualnej lub zespołowej w firmach, instytucjach publicznych, czy organizacjach non profit.

Istotną częścią realizacji tych zadań było uczestnictwo kilkudziesięciu nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w Szkole Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense. Dzięki niej mogli podnieść swoje kwalifikacje oraz bliżej zapoznać się z założeniami edukacji spersonalizowanej. Nauczyciele mieli okazję poznać także narzędzia, które ułatwią im pracę ze studentami. Eksperci powiedzieli im jak stosować metodę tutoringu oraz coachingu wdrożyć na swoich zajęciach dydaktycznych.

Czym jest tutoring?

Tutoring jest nowoczesną metodą edukacyjną, która polega na relacji "mistrz-uczeń". Jej celem jest przede wszystkim pobudzenie rozwoju edukacyjnego i osobistego studenta. Dzięki jej stosowaniu młody człowiek jest zachęcony do samodzielnej pracy naukowej i łatwiej jest mu umiejętnie wykorzystywać swoje mocne strony we wszystkich podejmowanych działaniach. Z metody tutoringu słyną takie uniwersytety jak Oxford i Cambridge. Coraz częściej wykorzystuje się ją polskich środowiskach akademickich.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1638 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39