Nabór na stanowiska urzędnicze. Kogo szukają i jakie są wymagania?

2024.06.18 08:42
Prezydent Białegostoku ogłosił w ostatnim czasie nabór na kilka stanowisk. Kto może liczyć na zatrudnienie?
Nabór na stanowiska urzędnicze. Kogo szukają i jakie są wymagania?
Fot: ESD

Dobra informacja dla osób, które szukają pracy w budżetówce. Prezydent Białegostoku ogłosił nabór pracowników na kilka stanowisk.

Inspektor w Centrum Aktywności Społecznej

Poszukiwany jest inspektor w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, który będzie zajmował się m.in. koordynowaniem procesu powołania i obsługą organizacyjną społecznych zespołów konsultacyjno-doradczych, działających przy prezydencie miasta i obsługiwanych przez CAS. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie też należało inicjowanie i organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjno-społecznym, planowanie działań, związanych z udostępnianiem pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej oraz diagnozowanie potrzeb związanych z funkcjonowaniem budynku. Inspektor będzie także zajmował się redagowaniem treści materiałów informacyjnych, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzeniem postępowań w zakresie zamówień publicznych.

Na pracę ma szansę kandydat z polskim obywatelstwem, wykształceniem wyższym magisterskim i minimum trzyletnim stażem pracy. Wymagana jest również pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem jest dyspozycyjność oraz gotowość do pracy popołudniami oraz w weekendy, znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku oraz zdolność pracy pod presją czasu.

Zainteresowani mogą aplikować do 21 czerwca. Niezbędne dokumenty (CV, oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, kopia dyplomu uczelni wyższej lub innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę oraz staż pracy) należy złożyć do 21 czerwca w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub wysłać pocztą.

Osoba, która zostanie przyjęta, może liczyć na umowę o pracę (pierwsza będzie zawarta będzie na czas określony - do sześciu miesięcy) i wynagrodzenie brutto w przedziale 4600 – 4800 zł.

Podinspektor w Departamencie Urbanistyki i Architektury

Prowadzony jest nabór na podinspektora w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz występowanie do ministra z wnioskami  w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Szansę na pracę mają kandydaci z polskim obywatelstwem oraz wykształceniem wyższym z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki, którzy są niekarani i mają zdolność do czynności prawnych. Plusem będzie znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku oraz biegła obsługa programów biurowych, w szczególności  pakietu MS Office.

Chętni mogą składać CV i niezbędne oświadczenia do 28 czerwca w Urzędzie Miasta (w Punkcie Informacyjnym) lub wysłać je pocztą. Pracodawca oferuje pierwszą umowę o pracę na pół roku z wynagrodzeniem brutto w przedziale 4400 – 4600 zł.

Podinspektora w Departamencie Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego

Do 21 czerwca można aplikować na stanowisko podinspektora w Departamencie Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Poszukiwana jest osoba, która będzie zajmowała się prowadzeniem spaw, związanych z uczestnictwem Miasta w organizacjach samorządu terytorialnego, w tym szczególnie – w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich (pod względem technicznym).  Pracownik będzie też odpowiedzialny za współpracę z organami administracji publicznej w zakresie kontaktów krajowych i zagranicznych oraz wizyt oficjalnych, a także obsługę kancelaryjno-biurową. Do obowiązków zatrudnionego będzie też należało przygotowywanie zestawień i analiz samorządowych na potrzeby przedstawicieli Miasta, organizacja wydarzeń tematycznych w Referacie oraz przygotowywanie dokumentów i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Idealnym kandydatem na to stanowisko jest osoba z polskim obywatelstwem, wykształceniem wyższym z zakresu nauk społecznych w co najmniej jednej z dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, matematyka, informatyka, która jest niekarana i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Wśród dodatkowych wymagań jest umiejętność obsługi komputera, a także znajomość baz danych dotyczących statystyk społeczno-ekonomicznych i języka angielskiego.

Aplikacje należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub drogą pocztową. Pracodawca oferuje na początek umowę na 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 4400-4600 zł. 

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

1066 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39