Niektórzy emeryci i renciści będą mogli dorobić ponad 200 zł mniej

2021.08.23 10:54
Ważna informacja dla wszystkich dorabiających emerytów – od września będą mogli dorobić nawet 230 zł mniej.
Niektórzy emeryci i renciści będą mogli dorobić ponad 200 zł mniej
Fot: pixabay.com

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a cały czas pracują, muszą kontrolować limity jakie mogą zarobić przy swoich świadczeniach. Od września tego roku będą mogli dorobić mniej niż w poprzednich 3 miesiącach. W przypadku, jeśli zarobki nie będą wyższe niż 3853,20 zł brutto miesięcznie – świadczenia będą mogły być pobierane w całości. Inaczej będzie, gdy wynagrodzenie było maksymalną kwotą dolnego limitu z ubiegłych miesięcy, to od września powinno być mniejsze o 123, 90 zł.

- Limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie ma to wpływu na pobierane przez niego świadczenie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Należy mieć świadomość, że zmniejszane są "świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał, kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego". Z kolei zawieszeniu ulegają te, gdzie osiągnięto przychód brutto większy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wynosi 3853,20 zł, a 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 7155,90 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5504,52 zł i jest niższe o 177 zł miesięcznie mniej niż w pierwszym kwartale. Dalego pracujący emeryci i renciści w kolejnych trzech miesiącach począwszy od września, mogą dorobić mniej – wyjaśnia rzeczniczka.

Osoby pobierające emerytury częściowe, renty inwalidy wojennego czy wojskowego, które są niezdolne do pracy w związku ze służbą wojskową mogą dorabiać do tych świadczeń bez ograniczeń.

Gdy przychód, który osiągnął rencista czy emeryt będzie większy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale mniejszy niż 130%, wtedy świadczenie zmniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:
- 646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty tych świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Świadczenie to zostanie zawieszona już po przekroczeniu kwoty 3 853,20 zł przychodu - dodaje Krupicka.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1019 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39