Niewystarczająca ochrona Puszczy Białowieskiej. Raport NIK

2014.07.07 00:00
Istnieje zagrożenie wycięcia najstarszych drzew w Puszczy Białowieskiej. Najwyższa Izba Kontroli dowodzi, że pojawiły się nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem planów dotyczących ochrony cennych drzewostanów i pozyskiwania drewna.
Niewystarczająca ochrona Puszczy Białowieskiej. Raport NIK
Fot: sxc.hu

Od wielu lat ekolodzy walczą o ochronę bogactw Puszczy Białowieskiej, jednak okoliczni mieszkańcy domagają się zwiększenia ilości drewna do celów grzewczych.

Zatwierdzone przez Ministra Środowiska plany urządzania lasu (PUL) na lata 2002-2011 dla Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka zezwalały na otrzymanie ok. 145,7 tys. m3 drewna rocznie i pozwalały na usunięcie wszystkich drzew zniszczonych lub zaatakowanych przez korniki. Nowe PUL, zakładające zmniejszenie nabywania drewna do 107 tys. m3, zostały odrzucone przez Ministra Środowiska. Szef resortu w październiku 2012 roku zatwierdził PUL na lata 2012-2021 i dzięki walce ekologów ograniczył pozyskiwanie drewna do 47 tys. m3 rocznie. Mimo tego wciąż istnieje zagrożenie wycięcia ponad stuletnich drzew, ponieważ część drzewostanów nie została wyłączona z działań gospodarczych.

NIK dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku i skontrolowanych Nadleśnictw. Nie zważając na zalecenia Ministra Środowiska, Nadleśnictwa Browsk i Hajnówka wycięły ponad stuletnie drzewa. Ponadto z raportu NIK wynika, że RDLP postąpiła niezgodnie z prawem: ustaliła Nadleśnictwom plan cięć i hodowli lasu na 2012 rok bez wcześniejszego uzgodnienia.

Działanie Ministra Środowiska, kiedy w 2011 ograniczył pozyskanie drewna do 48,5 tys. m3 rocznie, zostało negatywnie ocenione przez NIK. Według kontrolerów, decyzja ta była nieuzasadniona, nie chodziło bowiem o zwiększoną ochronę lasów. W czasie braku planu od stycznia do października 2012 nie sprawowano należytego nadzoru nad realizacją planów urządzania lasów.

Po kontroli, NIK wnioskuje do Ministra Środowiska o opracowanie lepszej ochrony drzewostanów w Puszczy Białowieskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych najstarszych. Ponadto zaleca, aby zobowiązać dyrektorów RDPL do ustalania z Ministrem Środowiska zadań w zakresie wyrębu drzew, pielęgnowania i ochrony lasu.

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w ramach sieci Natura 2000, Puszcza Białowieska podlega szczególnej ochronie i zabezpieczeniu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Katarzyna Klimowicz
24@bialystokonline.pl

1485 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39