Nowa profesor na białostockiej uczelni. Może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami

2023.12.29 16:31
Politechnika Białostocka może pochwalić się, że jej kadra powiększyła się o kolejnego profesora. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 11 grudnia 2023 r. przyznał Jej tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Nowa profesor na białostockiej uczelni. Może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami
Fot: PB
prof. Olbryś

Prezydent Andrzej Duda przyznał dr hab. Joannie Olbryś tytuł profesora. To wielka radość nie tylko dla niej samej, ale i dla Politechniki Białostockiej, na której pracuje. 

Nowa profesor z wyróżnieniem ukończyła studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku).  W instytucie Badań Systemowych PAN otrzymała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse otrzymała na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2017 roku jest zaś profesorem nadzwyczajnym Politechniki Białostockiej.

Jej wybitne osiągnięcia oraz dorobek naukowy sprawiły, że wszczęto i przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora.

– Zdobycie tytułu profesora stanowi uwieńczenie wieloletniej pracy naukowej oraz potwierdzenie słuszności wyboru interesującej oraz wciąż aktualnej tematyki badawczej
 – mówi o swojej nominacji Joanna Olbryś, dodając, że jest szczególnie dumna ze swoich projektów badawczych. – Za najważniejsze osiągnięcie uważam zdobycie w drodze konkursów dwóch własnych projektów badawczych, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Realizacja obu projektów zakończyła się sukcesem w postaci wartościowych publikacji naukowych. 

Nowa profesor jest związana z Politechniką Białostocką od ponad 20 lat

Nowa profesor jest związana z największą uczelnią techniczną w regionie od 2002 roku. W latach 2008-2012 piastowała stanowisko Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Informatyki. Przez dwie kadencje była również Senatorem uczelni ( 2016-2020 oraz 2021-2024). Aktualnie pracuje w Katedrze Informatyki Teoretycznej na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, gdzie na kierunku informatyka i ekonometria prowadzi zajęcia ze studentami z takich przedmiotów jak: teoria portfela inwestycyjnego, inżynieria finansowa oraz modelowanie procesów ekonomicznych. Oprócz tego wszystkiego jest też opiekunem interdyscyplinarnych prac inżynierskich i magisterskich dotyczących zastosowań informatyki w ekonomii i finansach.

– Od początku pracy naukowej interesowałam się ekonomią i finansami, w szczególności rynkiem kapitałowym. Tematyka doktoratu dotyczyła obligacji skarbowych, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskałam w temacie wyceny aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych – mówi Olbryś.

Profesor od 2019 r. wspiera też naukę polską i pracuje jako ekspert naukowy i recenzent zewnętrzny przy ocenie projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum Nauki (konkursy: Opus, Sonata, Preludium, Preludium Bis, Miniatura). Jest też krajowych oraz zagranicznych organizacji naukowych Society for the Study of Emerging Markets (SSEM) oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a także redaktorem i recenzentem czasopism naukowych poświęconych dziedzinie finansów.

Prof. Olbryś może się także pochwalić ponad 120 publikacjami, jej artykuły były publikowane w wielu prestiżowych czasopismach. Do jej sukcesów należy też doliczyć to, że była też recenzentem dwóch doktoratów na uczelniach zagranicznych – w Australii oraz RPA.  

Redakcja
24@bialystokonline.pl

647 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39