Nowa profesor na Politechnice Białostockiej. To wybitna naukowczyni

2024.03.05 19:15
2 lutego prezydent Andrzej Duda przyznał Ewie Pawłuszewicz tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.
Nowa profesor na Politechnice Białostockiej. To wybitna naukowczyni
Fot: D. Piekut/PB

owa profesor Ewa Pawłuszewicz jest związana z Politechniką Białostocką od 1989 r i jest specjalistką w zakresie teorii sterowania, autorką i współautorką ponad 130 publikacji naukowych. Od lat recenzuje także race nadsyłane do renomowanych czasopism z bazy JCR (Journal Citation Reports). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz członkiem International Society of Difference Equations. W kadencji 2020-2024 jest sekretarzem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk.

– To wspaniałe wyróżnienie i ukoronowanie mojej długoletniej pracy naukowej i dydaktycznej. Cieszę się tym bardziej że kobiet w naukach inżynieryjno-technicznych wciąż jest zdecydowanie za mało – mówi prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz.

Prof. Pawłuszewicz ukończyła Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopień doktora uzyskała w Instytucie Matematycznym PAN w dyscyplinie matematyka, specjalność: matematyczna teoria sterowania. Stopień doktora habilitowanego pani Ewie Pawłuszewicz został nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w czerwcu 2012 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, w specjalności teoria sterowania.

Nowa profesor od lat swoją działalność badawczą łączy  pracą dydaktyczną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Prowadzę zajęcia na kierunku automatyka i robotyka. Ich program dostosowałam ściśle do potrzeb tego kierunku. Wiedzę z matematyki oraz teorii sterowania, a także jej aplikacji w automatyce i automatyzacji, staram się przekazać moim studentom w sposób możliwie najprostszy. Moja droga naukowa pozwala mi spojrzeć na kształcenie na kierunku automatyka i robotyka całościowo, co przekłada się też na moją pracę dydaktyczną. Wyjaśniam studentom, dlaczego w trakcie zajęć z matematyki poruszam pewne tematy i problemy oraz wskazuję na ich możliwe zastosowania w dalszym toku studiów. To trudne na pierwszym semestrze, na którym studenci mają jeszcze „szkolne” nastawienie do nauki i nie widzą kontekstu całych studiów. Satysfakcja przychodzi później, gdy po trzech, czterech semestrach studiów studenci dziękują: nauczyła nas Pani jak się uczyć i inaczej patrzeć na materiał, który poznajemy na zajęciach. Zdarza się również, że po latach od swoich absolwentów słyszę, że to o czym mówiłam w trakcie zajęć, przydało się im się w pracy zawodowej i zmieniło spojrzenie na różne rzeczy – mówi prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz.

Profesor dostrzega słabości systemu kształcenia

Profesor Pawłuszewicz podkreśla też, że wszelkie skomplikowane zagadnienia techniczne muszą być budowane na solidnych podstawach matematycznych, niestety tego dzisiaj coraz bardziej jej zdaniem brakuje. Uważa, że jest to "słabość naszego systemu kształcenia". 

Zapominamy też, że pierwszym i podstawowym progiem do kariery każdego z nas są nauczyciele nauczania różnych szczebli i że należy im się głęboki szacunek. Dzisiejszy mój sukces jest również sukcesem moich nauczycieli, w szczególności nauczycieli matematyki i fizyki ze szkoły podstawowej i z liceum, sukcesem moich promotorów: pracy magisterskiej dr. Sergiusza Borowika z Filii Uniwersytetu w Białymstoku oraz doktoratu – prof. dr. hab. Zbigniewa Bartosiewicza z Katedry Matematyki Politechniki Białostockiej – podkreśla profesor.

Prof. Pawłuszewicz swoją karierę zawodową na największej uczelni technicznej w regionie rozpoczęła w Instytucie Matematyki i Fizyki. Obecnie pracuje na Wydziale Mechanicznym, gdzie od 2023 r. pełni funkcję kierownika Katedry Automatyzacji Procesów Przemysłowych. Od sierpnia 2023 r. jest członkiem Rady Dyscypliny Automatyki, Elektroniki, Elektrotechniki i Technologii Kosmicznych. Przed laty była także pełnomocnikiem prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej oraz zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki i Fizyki PB. Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymała Złoty Medal za długoletnią służbę w 2022 r., medal Komisji Edukacji Narodowej w 2012 r., a także liczne nagrody (indywidualne i zespołowe) Rektora Politechniki Białostockiej.

Redakcja
24@bialystokonline.pl
916 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39