Nowe bloki w ścisłym centrum, a zajezdnia do przeniesienia. Tak planują urbaniści

2021.01.25 18:34
Centrum Białegostoku zamknięte w kwartale ulic Poleska - Jurowiecka - Nowogródzka - Ciepła nieco się zmieni. Przeniesie się stamtąd zajezdnia autobusowa KZK a w jej miejscu powstaną bloki. Takie wstępnie jest założenie.
Nowe bloki w ścisłym centrum, a zajezdnia do przeniesienia. Tak planują urbaniści
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Teren po zajezdni KZK zajmą bloki. Takie jest wstępne założenie

Miejscy urbaniści chcą wprowadzić zmiany w zagospodarowaniu rejonu ul. Jurowieckiej i Nowogródzkiej. By było to możliwe, muszą opracować nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Obowiązujący obecnie ma już 15 lat i, jak się okazuje, nieco zdezaktualizował się.

Co się zmieni?

- Przewidywane zmiany wynikają z wniosków o zmianę planu, w tym Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego, który przewiduje przeniesienie zajezdni z centrum miasta - mówi
Elżbieta Cukrowska z białostockiego magistratu. - Był też wniosek jednej ze wspólnot mieszkaniowych dotyczący usytuowania parkingu i jego powiększenia. Przeanalizowania wymagają ustalenia w rejonie skrzyżowania Poleskiej i Jurowieckiej. Chodzi tu o lokalizację inwestycji - dodaje.

Jak zapowiada Elżbieta Cukrowska, zmiany będą dotyczyły też dostosowania wskaźników zabudowy i zagospodarowania do aktualnych przepisów (np. określenie wysokości zabudowy w metrach), zostaną zmienione ustalenia dotyczące kształtowania zieleni, obsługi komunikacyjnej czy zasad parkowania. Przewiduje się również aktualizację ustaleń ochrony obiektów zabytkowych. W rejestrze już znajdują się kamienice przy ul. Ciepłej 1 czy Jurowieckiej 46, a do gminnej ewidencji zabytków wpisano budynek przy ul. Nowogródzkiej 1. Niewykluczone, że po uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków inne obiekty zostaną objęte ochroną.

Co w miejscu zajezdni?

Obszar, dla którego ma powstać nowy plan zagospodarowania w większości zabudowany jest blokami. Może też tam powstać centrum handlowe o powierzchni sprzedaży o powyżej 2000 m2, ale charakteryzujące się wysokimi walorami architektonicznymi.

W niewielkim kwartale, teren na coś nowego to jedynie ten około półtorahektarowy dziś należący do KZK.

- KZK jest w 100 proc. własnością gminy. Ma plany budowy nowej zajezdni przy ul. Zacisze, posiada tam działkę. Zajezdnia obecnie funkcjonująca jest starym, kilkudziesięcioletnim obiektem, stwarza uciążliwość dla mieszkańców, gdyż z całego miasta zjeżdżają tam autobusy. Spółka będzie też musiała poczynić inwestycje z uwagi o ustawę o elektromobilności: w najbliższych latach będziemy musieli wprowadzić autobusy elektryczne, które wymagają stacji ładowania i poboru mocy. Teren przy ul. Zacisze jest pod względem energetycznym do tego przygotowany - o planach miejskiej spółki mówi zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za mienie komunalne Zbigniew Nikitorowicz.

Bloki, ale jakie?

- Jeśli jest to teren spółki miasta, w interesie miasta jest, by pozwolić na budowę stosunkowo wysokich budynków, dzięki czemu cena za działkę będzie wyższa. Z jednej strony ul. Jurowieckiej mamy bardzo wysokie budownictwo, ale po drugiej zabudowa jest niższa. Jak wysoką zabudowę chcecie tam wprowadzić? - pytał radny Maciej Biernacki.

- Spółka pewnie chciałaby jak najwyższą cenę za działkę osiągnąć, ale trzeba uzyskać kompromis. Z jednej strony godna cena za działkę, z drugiej, by teren wpisywał się w osiedle i zabudowę, która tam istnieje - mówił Zbigniew Nikitorowicz i skończył, że będzie to na pewno teren na bloki.

Elżbieta Cukrowska zapowiada, że wstępnie myśli się o zabudowie około 20-metrowej. Choć nie wyklucza wyższej.

- W trakcie analiz może okazać się, że pojawią się dominanty w obudowie ulic. Nowa zabudowa nie powinna jednak zaburzyć proporcji - podkreśla.

Potrzebna też przebudowa ronda

- Same budownictwo - pewnie zabudowa wielorodzinna - tu nie będzie dyskusji - przewiduje radny Marcin Moskwa. Liczy jednak na zmianę w trakcie prac planistycznych układu komunikacyjnego dla tego terenu.

- Po drugiej stronie ul. Jurowieckiej stoi kompleks kilku wielkich bloków, rondo przy zbiegu Poleskiej jest ciągle zakorkowane. Ono wymaga przeniesienia ruchu - mówi i podpowiada, by ewentualne nowe drogi budować z deweloperem, który zabuduje działkę po KZK.

Urbaniści nie są w stanie odpowiedzieć, czy będą zmiany w układzie komunikacyjnym, chociażby przebudowa ronda.

- Będą analizy - mówi tylko Elżbieta Cukrowska.

W poniedziałek (25.01) białostoccy radni zagłosowali za uchwałą o przystąpieniu do sporządzeniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Jurowieckiej i Nowogródzkiej. Daje to zielone światło do dalszych prac planistycznych. Sam plan będzie gotowy za kilka, kilkanaście miesięcy. Wcześniej odbędą się konsultacje społeczne.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1595 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39