Nowe dotacje na podlasiu

2005.09.12 00:00
Forum Inicjatyw Rozwojowych wspólnie z Partnerem Biurem Inicjatyw Rozwojowych od sierpnia 2005 realizują projekt pn. "Moja Firma" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do 20 osób, nie zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek i płeć), w tym osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zagrożone utratą zatrudnienia oraz młodzież/studenci do 25 roku życia nie zarejestrowani jako bezrobotni. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004.
W ramach projektu Forum oferuje 20 osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą, a nie posiadającym dostatecznych środków finansowych bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje. Doradztwo i szkolenia dotyczyć będą podstaw prawnych i rachunkowych prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planów.
Zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe beneficjentów pomogą w dostosowaniu modułu doradztwa specjalistycznego, które jest innowacyjnym elementem projektu zapewniającym bieżący i stały monitoring potrzeb beneficjentów, a dzięki temu stały i cykliczny rozwój ich firm. Po rejestracji własnych podmiotów gospodarczych uczestnicy otrzymają wsparcie pomostowe (do 700 zł miesięcznie) oraz bezzwrotne dotacje do 75% inwestycji, nawet do 18 tys zł.
Tego typu wsparcie pomoże nowopowstałym firmom w początkowym etapie ich działania. Dodatkowym elementem projektu będą organizowane spotkania z przedsiębiorcami, które służyć będą przede wszystkim rozpowszechnianiu "najlepszych praktyk", wskażą dobre przykłady i pomysły na biznes.
Projekt swoim zasięgiem obejmie obszar całego województwa podlaskiego będzie trwał do kwietnia 2007 roku.
Dodatkowe informacje: Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Sienkiewicza 55a, III p. , tel/fax: (085) 675 00 17, www.fir.org.pl


1571 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39