Nowi profesorowie w Białymstoku. Najwyższe tytuły otrzymali naukowcy z UMB i PB

2021.04.27 11:52
Grono białostockich profesorów powiększa się. W kwietniu, zgodnie z postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy, dwoje wykładowców - z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Politechniki Białostockiej otrzymało nominacje profesorskie.
Nowi profesorowie w Białymstoku. Najwyższe tytuły otrzymali naukowcy z UMB i PB
Fot: UMB / PB
Prof. Bożena Mikołuć / Prof. Jerzy Uścinowicz

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dr hab. Bożena Mikołuć jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistką z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, pediatrii metabolicznej i immunologii klinicznej. Zgodnie z postanowieniem prezydenta RP otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Pracuje w Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz.

Działalność naukowo-badawcza prof. Mikołuć dotyczy chorób rzadkich z zakresu m.in.: wrodzonych wad metabolizmu, wrodzonych błędów odporności, chorób autozapalnych czy asplenii. We współpracy z Zakładem Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Uniwersytetu w Białymstoku opracowała metodę jednoczasowego oznaczania stężenia koenzymu Q10, retinolu i witaminy E w osoczu przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Prof. Bożena Mikołuć jest członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich i Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii, a także konsultantem województwa podlaskiego w dziedzinie immunologii klinicznej.

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych

Dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. Politechniki Białostockiej, kierownik Pracowni Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury PB otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Prof. Jerzy Uścinowicz jest specjalistą w zakresie architektury użyteczności publicznej, architektury kultur lokalnych, architektury i sztuki sakralnej, sztuki monumentalnej oraz ochrony i konserwacji zabytków. Wśród jego realizacji można wymienić m.in. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Cerkiew św. Jerzego w Białymstoku, Cerkiew Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim, Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach czy kaplicę Świętej Trójcy przy Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim.

Jest także członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Nauk Technicznych).

Za swoją działalność naukową i twórczą wyróżniany był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

711 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39