Nowy rok szkolny: HiT i strzelanie, zmiany na maturze i w systemie awansu nauczycieli

2022.08.31 16:55
Tradycyjnie 1 września rozbrzmi pierwszy dzwonek. W tym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele znowu muszą przygotować się na kilka zmian. Dotyczą one zarówno programu nauczania, jak i organizacji pracy.
Nowy rok szkolny: HiT i strzelanie, zmiany na maturze i w systemie awansu nauczycieli
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Rok szkolny 2022/2023 przyniesie sporo zmian - informuje Dariusz Piontkowski

Historia najnowsza i strzelanie

- Zmiany programowe dotyczą dwóch przedmiotów. Zamiast wiedzy o społeczeństwie pojawi się historia i teraźniejszość. Historia i teraźniejszość to będzie przedmiot wykładany w I i II klasie licealnej oraz w I, II i III klasie technikum oraz w początkowej klasie szkoły branżowej - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski.

Jego zdaniem to przedmiot bardzo potrzebny, bo waśnie "wydarzenia sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat w największym stopniu wpływają na to, co dziś w Polsce i na świecie się dzieje".

Przypomniał, że ciągle jest zatwierdzony tylko jeden podręcznik, ale zaznaczył, że to nauczyciele sami zadecydują czy z niego skorzystać. Nie odniósł się natomiast do kontrowersji z nim związanych. (Pisaliśmy o tym: Książka, która uczy ideologii. Sprzeciw polityków, nauczycieli, jest stanowisko miasta).

- Zmiana druga dotyczy przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Tam wprowadzamy nowy moduł, moduł obronny. Realne zagrożenie, które pojawiło się w ostatnich miesiącach powinno wpłynąć także na proces kształcenia młodych Polaków. Chcemy, by młodzi ludzie zapoznali się z niebezpieczeństwami związanymi z wojną konwencjonalną, potrafili udzielać pierwszej pomocy - mówi Piontkowski.

W ramach tego przedmiotu będzie odbywała się nauka strzelania - w VIII klasie szkoły podstawowej przygotowanie i I klasie szkół ponadpodstawowych zajęcia praktyczne. Wiceminister zaznaczył jednak, że przez najbliższe 2 lata, z uwagi na trudności organizacyjne, będzie to nieobowiązkowe. Zachęcił jednak, by organizować takie zajęcia np. we współpracy z organizacjami proobronnymi czy służbami mundurowymi.

Polskie szkoły czekają na uczniów z Ukrainy

Niewiele zmieni się natomiast jeśli chodzi o organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Przedłużona jest większość rozwiązań prawnych, utrzymywane jest finansowanie ich edukacji. Co istotne, uczniowie, którzy nie znają języka polskiego nie muszą podlegać klasyfikacji śródrocznej.

Wg danych MEiN, w szczytowym momencie, w połowie maja, w polskich szkołach było 195 tys. uczniów z Ukrainy, potem stopniowo ta liczba spadała. W połowie sierpnia było zarejestrowanych ich 175 tys.

- Jaka będzie ta liczba po 1 września, to oczywiście zależy od sytuacji wojennej na Ukrainie, ale i decyzji rodziców - przypomina Dariusz Piontkowski.

Modyfikacje na maturze

Od roku szkolnego 2022/2023 zmiany pojawią się w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych.

- Czwartoklasiści z liceum [którzy kończyli już VIII-klasową SP - przyp. red.] będą zdawali maturę wg nowych reguł. Zmiany dotyczą języka polskiego: zakładamy większą znajomość kanonu lektur, aby można było sprawdzić, czy uczeń potrafi sformułować dłuższą wypowiedź ustną, a na egzaminie pisemnym także wypowiedź pisemną. Egzamin usty przywracamy także na języku obcym nowożytnym. Wydłużony będzie czas egzaminu na języku polskim i matematyce. Więcej będzie zadań punktowanych na 1 czy 2 punkty, tak, aby nie było sytuacji, że brak rozwiązania w jednym zadaniu powoduje, że uczeń traci kilkadziesiąt procent - tłumaczy wiceminister edukacji i nauki.

Nowością maturalną będzie także obligatoryjne zdawanie jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, na stałe będzie wprowadzony termin majowy.

Więcej psychologów i pedagogów w szkołach

Od września obowiązywać będą nowe zasady zatrudniana psychologów i pedagogów szkolnych.

- Wprowadziliśmy wyraźne wskazanie, jaki wymiar etatu ma być związany z zatrudnieniem specjalistów przy odpowiedniej liczbie dzieci. Na to przeznaczyliśmy dodatkowe środki - podkreśla Dariusz Piontkowski.

W najbliższych dwóch latach dyrektorzy szkół mają jednak "bardziej liberalnie" podchodzić do kwalifikacji tych specjalistów, bo już widać, że ich brakuje.

Nauczyciele szybciej awansują

O małej rewolucji można mówić w systemie awansu zawodowego nauczycieli, funkcjonującego już od lat 90. Będą zlikwidowane 2 pierwsze stopnie: stażysty i kontraktowego. W ich miejsce pierwszy stopień awansu - mentora uzyska się po 4 latach i będzie on obowiązkowy dla każdego, kto będzie chciał pracować w tym zawodzie.

- W nowej ścieżce możliwość uzyskania stopnia mentora jest o 2 lata szybsza niż w dotychczasowym systemie awansu. Można więc powiedzieć, że dzięki temu nauczyciel będzie mógł uzyskać wyższy poziom wynagrodzenia - mówi Dariusz Piontkowski.

MEiN deklaruje też podwyżki płac. Od 1 września nauczyciel, który dopiero rozpoczyna pracę zyska średnio o 20% w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia, a od 1 stycznia 2023 r. nauczyciele na wszystkich stopniach awansu średnio o 7,8%. Wg Piontkowskiego oznacza to podwyżki rzędu kilkuset złotych miesięcznie.

Do nowości trzeba też dodać rozporządzenie o możliwym nauczaniu zdalnym w razie zamknięcia szkoły np. z uwagi na epidemię czy zjawiska atmosferyczne. W nim wprowadzono obowiązek dla dyrektora placówki, aby już od trzeciego dnia przerwy w nauce stacjonarnej, zorganizował zajęcia na odległość.

140 tys. uczniów w podlaskich szkołach

Wg informacji podlaskiej kurator oświaty, 1 września do szkół w naszym województwie wyruszy ponad 140 tys. uczniów i około 22 tys. nauczycieli.

- Nasze szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego - zapewnia kurator Beata Pietruszka.

Wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem Dariusza Piontkowskiego odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie.

Miejska inauguracja z udziałem prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego zaplanowana jest natomiast w XI LO przy ul. Grottgera.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1286 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39