Obniżenie podatków mogłoby pomóc poszkodowanym przez suszę

2015.09.01 00:00
Sejmik województwa wysłał do premier oraz do ministra rolnictwa apel o "zintensyfikowanie działań mających na celu udzielenie rolnikom pomocy adekwatnej do poniesionych strat". Chodzi o szkody, jakich gospodarze doznali w wyniku suszy.
Obniżenie podatków mogłoby pomóc poszkodowanym przez suszę
Fot: pixabay.com
W czasie suszy najbardziej ucierpiały uprawy kukurydzy

Radni sejmiku województwa podlaskiego przyjęli stanowisko, w którym proszą rząd o pomoc. Jak mówią, susza doprowadziła do powstania znaczących start w uprawach rolnych i działania ze strony państwa skierowane do rolników najbardziej dotkniętych klęską są niezbędne.

Na terenie województwa podlaskiego złożono 13,5 tys. oświadczeń rolników o potrzebie oszacowania strat w ich gospodarstwach. Obecnie uprawami najbardziej zniszczonymi przez suszę są: kukurydza, rośliny okopowe, warzywa oraz łąki i pastwiska. Straty mają też wymiar długofalowy - mniejsze zbiory będą wymuszały na rolnikach zakup spoza gospodarstwa pasz dla zwierząt. "Konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych przyczyni się do pogorszenia i tak złej sytuacji materialnej rolników zwłaszcza z najmniejszych gospodarstw" - napisał sejmik w swoim stanowisku.

Podlascy radni zwrócili się do rządu o umorzenie podatku rolnego i pełnej rekompensaty powstałych z tego tytułu niedoborów w dochodach samorządu lokalnego z budżetu państwa. Proponują też obniżenie stawek VAT na materiał siewny, pasze, nawozy i inne środki do produkcji rolnej. W stanowisku zaapelowano też o przesunięcie terminów na sianie poplonów w ramach programów rolno-środowiskowych PROW oraz wyasygnowanie środków na rozwój programów mających na celu regulację stosunków wodnych, a w efekcie przeciwdziałanie skutkom susz i powodziom w przyszłości.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

963 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39